Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001162012KİŞİSEL GELİŞİMSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin kendi bireysel özelliklerinin farkındalığını kazanarak kendisini daha iyi ifade etmesi ve bu yolla yaşamında doyumlu, başarılı ve uyumlu olmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Esra ENGİN
Öğrenme Çıktıları
1Kendini ifade etmenin yollarını öğrenerek kişisel ve mesleki ilişkilerinde uygulayabilmesi
2Kendini gerçekleştirme yollarını öğrenebilmesi
3Yaşamda hedef koyma ve ulaşma yollarını öğrenebilmesi
4Kişisel yaşamında küçük hedefler koyarak, denemeler yapabilmesi
5Şimdi ve buradaya odaklanarak zamanı olumlu kullanma becerisi kazanabilmesi
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Kişisel gelişime giriş Kendini ifade etmenin yolları Kendimizi gerçekleştirmemizi engelleyen durumlar Toplumsal değerlerle tanışma. Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları Şimdi ve buraya odaklanma Stresli durumlarda kendini ifade edebilme Bireysel algıların farklılığı Bireysel algıların gelişimi Evrenle kucaklaşmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişimin amacı nedir?
2İletişim kendinle başlar. Kendini sevme. Beden dili.
3Kendini yargılama. Duygularını bastırma. Gücümüzün farkında olamama. İnançlarımız ve değerlerimiz. Değerlerimizle nasıl yüzleşiriz? Toplumsal değerlerle tanışma.
4Değerlerimizle nasıl yüzleşiriz? Toplumsal değerlerle tanışma.
5Hedef belirleme. Karar verme. Eyleme geçme. Israrcı olma.
6Sorunları fırsat olarak değerlendirme.
7Zihnin sessizliği. Meditasyon. Zihin kontrolü.
8Korkuyu yenme. Zamanda özgürleşme. İmajinasyon. Doğru nefes alma.
9Çapa denilen uyarıcılar. Çapalama egzersizleri. Çerçeveleme.
10Görsel beceriler.
11İşitsel beceriler.
12Kinestetik beceriler
13Görsel beceri uygulamaları.
14İşitsel beceri uygulamaları.
15Kinestetik beceri uygulamaları.
16Bütünleşmek. Uyum.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Addington J. E., (2000), %100 Düşünce Gücü, Akaşa Yayıncılık, İstanbul. Adler A., (1993), Yaşamanın Anlam ve Amacı, Say Yayıncılık, İstanbul. Adler A., (1993), Psikolojik Aktivite, Say Yayınları, İstanbul. Allen J., (2008), Düşüncenin Gücü, Koridor Yayıncılık, İstanbul. Fordham F., (1994), Jung psikolojisi, Say yayıncılık, İstanbul. Glasser W., (2005), Kişisel Özgürlüğün psikolojisi, Hayat Yayıncılık, İstanbul. Gounelle L., (2012), Tanrı Daima Tebdil-i Kıyafet Gezer, Pegasus Yayınları, İstanbul. Güleryüz N., (20099, Yol Arkadaşın, Koridor Yayıncılık, İstanbul. Hay L., (2001), Düşünce Gücüyle Tedavi, Altın kitaplar Yay., Ankara. Knight S., (2006), Uygulamalarla NLP, Sistem Yayıncılık, Ankara. Mcdermot I., Jago W., (2005), İçsel koçluk, Kariyer Yay, İstanbul. OSHO, (2004), FArkındalık, İdil Matbaası, İstanbul. Rinke W. J., (2006), Başarmak Sizin Elinizde, HYB Yay., Ankara. Sekman M., (2005), Türk Usulü Başarı, Alfa Yay., İstanbul. Sekman M., (2005), Her Şey Seninle Başlar, Alfa Yay., İstanbul. Sekman M., (2008), Limit Sizsiniz, Alfa Yay., İstanbul. Sekman M., (2009), Kişisel Adaleti Yenmek, Alfa Yay., İstanbul. Senge P., Scharmer C.O., Jaworski J., Flowers B.S., (2007), Şimdi Burada, GOA Yay Sharma R., (2008), Mükemmeliğin Rehberi, GOA Yay., İstanbul. Shinn G., (2002), Motivasyonun Mucizesi, Sistem Yay., İstanbul. Tibbits D., (2007), Affetmenin iyileştirici Gücü, Kalemus Yay., İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Seminer122
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)45
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr