Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002072013SCHOOL HEALTY NURSINGSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aim of this course is Introduce the roles and functions of school health nurse, and the students to get knowledge, skills, and to get insight into school health services, and healthy school environment.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Ayla Bayık Temel
Öğrenme Çıktıları
1Describe the roles and functions of school health nurses
2Examine core components of school health
3Identify health related behaviours and risk factors among school children
4Describe the characteristics of school child (growth and development, )
5Describe healthy school environment
6Describe the health services
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Introduction to school health, Components of School health, School health team, Growth and development characteristics of school child, Risk approach to school children, Common risks among school children, School health services, Healthy School environment, School Health nursing (dimensions, concepts, philosophy, history), Public health concepts in school nursing practice, School Health nursing roles and functions, Characteristics of school health nurses, School nursing Tools, School health programs and Projects in Turkey, Research in school health nursing, Visiting at school, observation and interwiev
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Introduction to school health (purpose, scope) Key terms of school health History of school health (in the world and in Turkey) Components of School health (Health Services, Health education, and environmental health) School health team Meeting. Reading Attending lectures
2School health services Healthy School environment Reading Attending lectures
3Growth and development characteristics of school child (Pysical, psycho- social) - Risk approach to school children - Common risks among school children Reading Attending lectures
4School Health nursing (dimensions, concepts, philosophy, history of school nursing Turkey and in the world) Public health concepts in school nursing practice - Primary prevention (immunization, safety, exclusion from school health education, food and nutrition, physical activity, self image, coping skills, interpersonal skills) - Secondary prevention (screening, referral, counseling, treatment) - Tertiary prevention (acute conditions, preventing complications, chronic illnesses and handicapping conditions, learning disability) Reading Attending lectures
5School Health nursing roles (caring, management, health education, counseling, researcher, advocate, change role, communication) and functions (screening, case finding, surveillance, managing minor complaints, administrator of medications, counseling) Characteristics of school health nurses Standarts of Professional school nursing practice Planning health needs in school settings Multirom CD work (Watching Video) Attending lectures
6Midterm exam
7School health nursing services Monitoring and health screenings in school health - Growth and development - Visual and hearing, speech and dental health - Nutrition and physical exercises - Immunization Role play Attending lectures
8- Health education and counseling - Health promotion for school children and school staff Attending lectures
9- First aid Tertiary prevention - Acute ilnesses and emergencies - Choronic illnesses and handicapping conditions - Learning disabilities Attending lectures
10- Violence, abuse and neglect, - Substance abuse Attending lectures
11School nursing ToolsAttending lectures
12- School health programs and Projects in Turkey (school projects of improving health, projects of safety schools etc.) - Healthy people 2025 - Effects of the future of school health nursing - School health clinics/units - Clinic forms - Procedures - Equipments Suggested/recommended educational materialsStudents’ presentations (Team/ group work)
13Research in school health nursing (UTIs, Scoliosis etc.)Students’ presentations (Team/ group work)
14Interwiev with school health nurseField trip (Visiting at school) Writing visiting report
15Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hitchcook J.E., Schubert P.E., Thomas S.A.,(2003), Community Health Nursing: Caring action, Thomson delmar learning, 2nd ed., California. Green R. Ve Reffel J. (2009). Comparisson of Administrators’ and School Nurses’ Perception of the School Nurse Role, Journal of School Nursing, 25, 62- 71. Sağlık Bakanlığı ve Hıfzıshha Mektebi Müdürlüğü (2008). Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. Bulduk S, Erdoğan S, (2005). Okul Sağlığı Ekibinin Nitelik ve Hizmet Kapsamının Geliştirilmesi, Klinik Çocuk Forumu, Eylül-Ekim, 57-66. Bulduk S, Pek H, (2005). İstanbul’da Özel İlköğretim Okullarında Çalışan Hemşirelerin Rol Ve İşlevlerinin İncelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9 (2); 40-8. Janice Selekman (2006). School Nursing: A Comprehensive Text, F. A. Davis Company, Keeta DeStefano Lewis, Bonnie J. Bear (2008). Manual of School Health, Elsevier Health Sciences
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması2612
Alan Gezisi133
Rol Oynama / Dramatize Etme133
Makale Yazma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Okuma41040
Multirom CD Çalışması122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr