Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002082013OCCUPATIONAL HEALTY NURSING Seçmeli245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aim of this course is introduce the roles and functions of occupational health nurse, and the students to get knowledge, skills, and to get insight into occupational health services, and healthy work environment.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla Bayık Temel
Öğrenme Çıktıları
1Describe the nursing roles in occupational health
2Describe examples of work related illness and injuries
3Describe healthy work environment
4Use the epidemiological model to explain work health interactions
5Explain one example each of biological, chemical, environmental/mechanical, physical and psychosocial workplace hazards.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Introduction to occupational health, Key terms of occupational health, History of occupational health (in the World and in Turkey), Occupational health team, Work force, characteristic of work, characteristic of workforce, Work-health interactions, Definition and Scope Occupational health nursing, Occupational Health nursing (dimensions, concepts, philosophy, history of occupational nursing Turkey and in the World), Public health concepts in occupational nursing practice and professionalism, Occupational Health nursing roles, Characteristics of Occupational health nurse, Skills and competencies of the Occupational health nurse, Nursing care of working populations, Workplace environment Occupational Diseases, Health education and counseling, Occupational health and prevention strategies, Health Screenings in the workplace, Occupational health programs and Projects in Turkey, interview with occupational health nurse
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meeting, know each others and introduce the course content Meeting. Reading Attending lectures
2-Introduction to occupational health and safety (purpose, scope) and work place Websites related to occupational health and occupational health nursing (OHN)Reading Attending lectures
3-History of occupational health (in the World and in Turkey) -Occupational health teamReading Attending lectures
4-Work force, characteristic of work, characteristic of workforce -Work-health interactionsTraining for project report
5- Definition and Scope of OHN, evolution of OHN - Occupational Health nursing (dimensions, concepts, philosophy, history of occupational health nursing Turkey and in the World)Training for project report
6-Occupational Health nursing roles (caring, management, health education, counseling, researcher, advocate, change role, communication) and functions (screening, case finding, surveillance, managing minor complaints, administrator of medications, counseling) Training for project report
7Public health concepts in occupational nursing practice and professionalism - Primary prevention - Secondary prevention - Tertiary prevention Training for project report
8Midterm examTraining for project report
9Nursing care of working populations - Workplace assesment and agents - Worker assessmentReading Attending lectures
10- Definition of occupational hazard and their impact on workers Reading Attending lectures
11- Occupational Diseases and illnessesReading Attending lectures
12- Occupational health nursing Tools - OHN working unit Reading Field Trip
13- Occupational health programs and Projects in Turkey (occupational projects of improving health, projects of safety workplaces etc.) - The future of occupational health nursing in Turkey Reading Attending lectures Report presentation
14Research in occupational health nursing and priorities Interview with occupational health nurse Reading Attending lectures Report presentation
15Final examAttending lectures Report presentation
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Recommended or Required Reading - Hitchcook J.E., Schubert P.E., Thomas S.A.,(2003), Community Health Nursing: Caring action, Thomson Delmar learning, 2nd ed., California. oakley,K.(2008). Occupational Health Nursing. Revised and updated.Third edition.John Wiley. - Nies M.A, McEven M. (2007), Community/Public Health Nursing Promoting the Health of Populations, 4th ed., Canada. - Stanhope M., Lancaster J. (2002). Foundations of community health nursing- community-oriented practice, USA. - Jo Clark M. (2003), Community health caring for population, 4th ed., New Jersey. - Salazar M K (2006). Core curriculum for occupational& Environmental health nursing, 3rd edition, Eseiver Saunders, AAOHN. Recommended web sites İŞ sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞ-HEMDER) http://www.ishemder.org.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü http://isggm.calisma.gov.tr İS-GÜM http://www.isgum.gov.tr/ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.calisma.gov.tr Meslek Hastalıkları - İşkazaları Araştırma ve Önleme Vakfı www.meskavakif.com Meslek hastalıkları hastaneleri Ankara (www.ankarameslekhastanesi.gov.tr), İstanbul (www.imhh.gov.tr) ve Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr İş sağlığı ve güvenliği http://www.isveguvenlik.com Fişek Enstitüsü İş sağlığı güvenliği http://www.fisek.com.tr/isg/ OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - Resmi Gazete:27.11.2010-27768 Amerikan İş Sağlığı Hemşireliği Birliği www.aaohn.org Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses) www.icn.ch Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) www.ilo.org Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) www.who.int
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma2510
Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Okuma12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15          5 
ÖÇ255         5 
ÖÇ35     5  5 5 
ÖÇ45   5      5 
ÖÇ555         5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr