Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002092014FAMILY HEALTH CARE NURSINGSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
The aim of this course is to make students aware of the essential information about varius dıseases and preventing procedures in family health care. Throughout this course, the students can present the family with reasonable nursing care when the nursing process is applied and the students’ role as care providers is performed.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Gül ERTEM Assoc.Prof. Gül ERTEM e-mail: gul.ertem@ege.edu.tr
Öğrenme Çıktıları
11- Able to identify the concept of family health care nursing,
22- Identify types, characteristics, roles and functions of the family,
3 3- Deal with issues and approaches of family health care,
44- Perform the role and functions of family health care nurse,
55- Understand the family health care nursing process, epidemiological process, health education process, home visit process, and case management process.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Definition of Family Health Care, Case management and Nursing Approaches in Family Health Care, Assessment and Family Education Home Care in Family, Communication and Communication problems in Family Health Care.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Definition of family health care nursing Group discussion, question and answer classic Lecture
2Types and characteristics of family Group discussion, question and answer classic Lecture
3Roles and functions of family Group discussion, question and answer classic Lecture
4Assesment and family education home care in family Group discussion, question and answer classic Lecture
5Family Health PromotionGroup discussion, question and answer classic Lecture
6Families with Chonic İlnessGroup discussion, question and answer classic Lecture
7Families with Chonic İlnessGroup discussion, question and answer classic Lecture
8Midterms Examination
9Families in Palliative and End-of Life Care Group discussion, question and answer classic Lecture
10Family Nursing with Childbearing Families Group discussion, question and answer classic Lecture
11Family Nursing with Childbearing FamiliesGroup discussion, question and answer classic Lecture
12 Family Child Health NursingGroup discussion, question and answer classic Lecture
13Family Child Health NursingGroup discussion, question and answer classic Lecture
14Nurses and families in Adult Medical Surgical SettingGroup discussion, question and answer classic Lecture
15Advancing Family Nursing Group discussion, question and answer classic Lecture
16Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kaakinen, J. R., Gedaly-Duff, V., Coehlo, D.P, &Harmon Hanson, S.M. (2010). Family health care nursing: Theory, practice and research (4th ed.) Philadelphia: F.A. Davis 2. Wright, L.M., & Leahey, M. (2005). Nurses and families: A guide to family assessment and intervention (4th ed.) Philadelphia: F.A. Davis 3. Friedman, M. M., Bowden, V.R., & Jones, E.G. (2003). Family Nursing: Research, theory and practice (5th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 4. Denham, S (2003). Family Health: A framework for nursing. Philadelphia: F.A. Davis 5. Doane, G. H.&Varcoe, C. (2005). Family nursing as relational inquiry: Developing health-promoting practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma11212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)159
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15543   3     
ÖÇ2555   5 4    
ÖÇ34554535      
ÖÇ444 55 5 33   
ÖÇ5   45  4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr