Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003072014NURSING CARE OF CARDIVASCULAR DISEASESeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımları hakkında bilgi ve anlayış kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülümser Argon
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak kardiyoloji hemşireliği alanında bilgilerinin uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Kardiyoloji Hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3kardiyoloji hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hazırlığı aşmış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kardiyak bozuklukları olan müşteri yapısı ve kardiyovasküler sistem fonksiyonları, hemşirelik bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kardiyovasküler Sistem yapı ve Fonksiyonları : Damar sistemi yapıları, kalbin yapısı
2Kardiyovasküler sistem fizyolojisi
3Kardiyovasküler sistem tanılaması: öykü alma ve fizik muayene
4Tanı testleri ve hemşirenin sorumlulukları
5Yapısal kalp hastalıklarının yönetimi:kalp kapak hastalıkları,kardiyomiyopati
6Konjenital bozukluklar,enfeksiyon hastalıkları
7Fonksiyonel kalp hastalığı olan hansın yönetimi: koroner arter hastalıkları, miyokart enfarktüsü
8Ara sınav
9Kalp yetmezliği olan hastanın yönetimi
10Kalp ritim bozukluğu olan hasta yönetimi: normal sinüs ritmi,ritim bozukluklarının etiyoloji ve risk faktörleri
11Sinoatriyal düğümden kaynaklanan ritim bozuklukları, atriyal ritim bozuklukları,atriyoventrikülerkavşak ritim bozuklukları
12Ventriküler ritim bozuklukları, ileti bozuklukları, kalıcı pace
13Hipertansiv hasta yönetimi
14Vasküler bozukluğu olan hasta yönetimi: periferik arter bozuklukları
15Venöz ve lenfatik bozukluklar
16Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları, güncel yayınlar ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr