Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003152014HOME CARE NURSINGSeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
The aim of this course is to make students aware of the essential information about varius dıseases and preventing procedures in home health care. Detailed knowledge about adult internal deseases, chronic illnesses, nursing diagnosis, signs, symptoms, and nursing care are gıven to nursing students according to their levels.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Gül ERTEM Assoc.Prof. Gül ERTEM e-mail: gul.ertem@ege.edu.tr
Öğrenme Çıktıları
11- Able to identify the concept of home care,
2 2- Able to explaine the nursing home care,
3 3- Able to provide home care services in accordance with the obtained information,
44- Able to develope in accordance with the evidence-based guidelines for care plans,
55- Able to assume active roles in the organization with home care services,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
At the end of this course student should understand and doing following; 1- Able to identify the concept of home care, 2- Able to explaine the nursing home care, 3- Able to provide home care services in accordance with the obtained information, 4- Able to develope in accordance with the evidence-based guidelines for care plans, 5- Able to assume active roles in the organization with home care services,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Definition of home care, understanding home care Group discussion, question and answer classic Lecture
2Development of home care service in the World and Turkey. Group discussion, question and answer classic Lecture
3Home care and treatment services and health policies in our place, Group discussion, question and answer classic Lecture
4Management and nursing approaches in home care Group discussion, question and answer classic Lecture
5Home care service development and importance, as a discipline, the role of social services Group discussion, question and answer classic Lecture
6Cultural approach to home care Group discussion, question and answer classic Lecture
7Legal and Ethical ıssues in Home care Group discussion, question and answer classic Lecture
8Midterms Examination
9Assesment and family education home care in family Group discussion, question and answer classic Lecture
10Communication and communication problems in home care, Group discussion, question and answer classic Lecture
11Normal life cycle in home care Group discussion, question and answer classic Lecture
12Psychological problems experienced in home care, and coping methodsGroup discussion, question and answer classic Lecture
13Infection Control in the homeGroup discussion, question and answer classic Lecture
14Nutrition and rehabilitation in home care Group discussion, question and answer classic Lecture
15Chronic disease in home careGroup discussion, question and answer classic Lecture
16Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Erdoğan S. "Evde Bakım Süreci" İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Evde Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Kitabı, İstanbul, 2001; 1-28 Ocak. 2. Fadıloğlu Ç. (2004) “ Evde Bakım”, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kurs Kitabı, Edt. Fadıloğlu Ç., Ertem G., E.Ü. Basımevi, İzmir. 3. Fadıloğlu Ç. (2006) “ Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişimi ve Önemi”, Evde Bakım Kitabı, Edit: Fadıloğlu Ç., Doğan F., Ertem G., Meta Basım, İzmir. 4. Widmer, A.G. (2002): Home Health Care Nursing, pp: 3-13, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, New York, St. Louis, Sydney, Toronto 5. . Rice, R. (2006): Home Care Nursing Practice: Concepts and Applications, Mosby, United States of America.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma11212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)158
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr