Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003062014NURSING CARE OF HAEMATOLOGY DISEASESeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hematolojik hastalıkların hemşirelik bakımı konusunda temel bilgi ve anlayış kazanmak için.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülümser Argon
Öğrenme Çıktıları
1hematolojik hastalıkların hemşirelik bakımı ile ilgili temel bilgileri kazandırmak
2Bu alandaki yeni gelişmeleri izleyebilme becerisi
3meslektaşları ile iletişim becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
hazırlık sınıfını geçmek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
lösemi ve lenfoma hastalarının hematopoietik sistem, hematopoetik sistem değerlendirmesi, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri etkileyen bozukluklar, trombosit hastalıkları ve pıhtılaşma faktörleri etkileyen bozukluklar, yönetim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anatomi ve hematopoetik system fizyolojisi
2Hematopoietik sistem Değerlendirilmesi
3Risk faktörleri, etyolojisi ve sınıflandırılması anemiler: kırmızı kan hücreleri etkileyen Diorders
4anemi azalmış eritrosit üretiminin nedenleri
5anemi artmış eritrosit yıkımı nedenleri
6Beyaz kan hücreleri etkileyen Bozuklukları: agranülositoz, multipl miyelom, enfeksiyöz mononükleoz
7vize sınavı
8Pıhtılaşma faktörleri ve trombosit bozuklukları: hemorajik bozuklukları
9koagülasyon bozuklukları: DIC
10Hemofili
11Leukemias: etyoloji ve risk faktörleri, Sağlık Yönetimi
12Hemşirelik leukemias
13Lenfomalarin bazilarinin: etiyoloji, risk faktörleri ve Sağlık Yönetimi
14Hemşirelik lenfomalarin bazilarinin,
15kemik iliği nakli
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları, güncel yayınlar ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr