Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005032018İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında hastaların bireysel özelliklerine göre hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak bakım verme ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur ESEN, Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN, Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL, Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM, Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN,Doç.Dr. Esra OKSEL, Yard.Doç.Dr. Figen OKÇİN, Doç.Dr. Serap ÖZER, Öğr.Gör. Dr. Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak çalışabilme
2Sağlık profesyonelleri, hasta ve ailesi ile etkili iletişim kurabilme
3Etik ilkeler doğrultusunda mesleki deneyim ve uygulama becerisi kazanabilme
4Hemşirelik süreci doğrultusunda bütüncül yaklaşımla bakım verebilme,
5Edinilen bilgileri sentezleyerek eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hastaneye yatarak tedavi gören akut ve kronik sağlık problemi olan Erişkin hastalara hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme, hekim istemine göre değişik tedavi yöntemlerini uygulama, hasta/ aile eğitimi verme, hizmet içi eğitim uygulamaları, araştırma/ literatür tarama ve vaka sunumları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1kliniklerin tanıtımıKlinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma klinik gözlem
2Sindirim sistemi hastalıkları ve bakımGastroenteroloji kliniği
3Geriatri ve yoğun bakımı tanıma Dahiliye servisi 5. Kat
4Kan ve lenfoid sistem hastalıkları ve bakımDahiliye servisi 6. Kat
5Nefroloji, İmmün sistem hastalıkları ve bakımDahiliye servisi 6. Kat
6Endokrin sistem hastalıkları ve bakımDahiliye servisi 5. Kat
7Kas iskelet sistemi hastalıkları ve bakımDahiliye servisi 5. Kat
8Klinik sınavhasta başı sınav
9Sinir sistemi hastalıkları ve bakımNöroloji kliniği
10Erişkin bireylerde acil dahili hastalıklar ve bakımAcil servis
11Solunum sistemi hastalıkları ve bakımGöğüs hastalıkları kliniği
12Kardiovaküler sistem hastalıkları ve bakımKardiyoloji kliniği
13Klinik Uygulama, İntörn vaka sunumları kaynak tarama Bakım planı için hasta belirleme, veri toplama Hasta vizitelerine katılma, Klinik Uygulamalara Katılma
14Klinik Uygulama, İntörn vaka sunumları kaynak tarama Bakım planı için hasta belirleme, veri toplama Hasta vizitelerine katılma, Klinik Uygulamalara Katılma
15Klinik İçi İntörn geribildirimiKlinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı
16Final sınavıÖğretim elemanı ile sözlü sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hemşirelik ve Sağlık-I Dersi Mesleki Ders Notları (1.sınıf) 2. Hemşirelik ve Sağlık-II Dersi Ders Notları (2.sınıf) 3. Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Dersi 1.ve 2.Modül Ders Notları (3.sınıf) YARDIMCI KAYNAKLAR: 1) Adams, Josephson, Holland. (2005). Pharmacology for Nurses. Pearson Education. New Jersey. 2) Ommaty R. (2008-2010). Vademecum Modern İlaç Rehberi, Ankara. 3) Akbayrak, Erkal İlhan, Ançel, Albayrak. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter Yayıncılık 4) Akdemir, Birol. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Sistem Ofset. 5) Birol (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. 6) Durmaz Akyol. (2005). Üriner Sistem Hastalıklarında Bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 7) Fadıloğlu. (Ed.) (2003). Kronik Hastalıklarda Bakım II. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 8) Fadıloğlu. (Ed.) (2004). Diyabet Hemşireliği. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 9) Fadıloğlu. (Ed.) (2004). İç Hastalıkları Hemşireliği Kongre Kitabı III. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 10) Fadıloğlu, Tokem, (2008). Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi, Güven Tıp Kitabevi, İzmir. 11) Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. 12) Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby Company, Unites States of America. 13) Karadakovan, Eti Aslan. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi. 14) Lewis, Heitkemper, Dirksen. (2004) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. Sixth Edition. Mosby. United States of America.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15115
Uygulama/Pratik158120
Örnek Vaka İncelemesi122
Rapor Hazırlama339
Makale Kritik Etme224
Bireysel Çalışma2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)209
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 3      4   4
ÖÇ2 455   3     
ÖÇ335  5        
ÖÇ4 4   44  5 3 
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr