Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005052018CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik öğrencilerine cerrahi kliniklerde ameliyat öncesi, ameliyat sırası, ameliyat sonrası uygun ve kaliteli hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ, Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR, Dr.Öğr.Üyesi Yelda CANDAN DÖNMEZ, Dr.Öğr.Üyesi Esma ÖZŞAKER, Dr.Öğr.Üyesi Eda DOLGUN
Öğrenme Çıktıları
1Ameliyat öncesi dönemde hasta bakımında verilen eğitim doğrultusunda hemşirelik süreci basamaklarını uygulayabilme
2Ameliyat sırasında hasta bakımında verilen eğitim doğrultusunda hemşirelik süreci basamaklarını uygulayabilme
3Ameliyat sonrası dönemde hasta bakımında verilen eğitim doğrultusunda hemşirelik süreci basamaklarını uygulayabilme
4Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde kritik bakım alanlarında verilen eğitim doğrultusunda hemşirelik süreci basamaklarını uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulama, Vaka Sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cerrahi Hastalıları Hemşireliğinde temel kavramlar Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama
2Cerrahi Hastalıları Hemşireliğinde temel kavramlar Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama
3Ameliyathane Uygulaması sunumu Üroloji kliniği
4Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama alanı vaka sunumu Üroloji kliniği
5Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama alanı vaka sunumu Genel Cerrahi kliniği
6Üroloji kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Genel Cerrahi kliniği
7Üroloji kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Nöroşirurji kliniği
8 Genel Cerrahi kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Nöroşirurji kliniği
9Genel Cerrahi kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Kalp ve damar Cerrahisi kliniği
10Nöroşirurji kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Kalp ve damar Cerrahisi kliniği
11Nöroşirurji kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Kalp ve damar Cerrahisi kliniği
12Nöroşirurji kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Nöroşirurji kliniği
13Kalp ve damar Cerrahisi kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama
14Kalp ve damar Cerrahisi kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Uygulama
15Kalp ve damar Cerrahisi kliniği Uygulama alanı vaka sunumu Üroloji kliniği
16Final Sınavı Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım 4.Baskı. Akademisyen Kitabevi; 2017. Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15115
Uygulama/Pratik158120
Rapor Hazırlama236
Makale Kritik Etme212
Bireysel Çalışma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16116
Okuma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)203
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr