Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005082018RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ruh Sağlığını koruma, geliştirme ve ruh sağlığı bozulmuş olan bireylere gerekli bakım, danışmanlık, rehabilitasyon ve psikolojik desteği sağlama sürecinde, bireyin ruhsal durumunu ve gereksinimlerini değerlendirme ve olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme yollarını kavramaya yönelik hemşirelik yaklaşımlarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
RN.PHD. Satı BOZKURT and RN. MSN. Tülay SAĞKAL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin kavramlar. Psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları. Ruhsal bozukluklar: etiyolojisi, belirti ve bulgusu, prognozu, tıbbi tedavisi, hemşirelik bakımı. Psikiyatrik bozukluklarda genel tedaviler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kum, N., ”Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı, (1996) 2. Çam, O., Özgür, G., Gürkan, A., “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Ders Notları” E.Ü. Hemşirelik Y. O. 3. Fortinash ,M.,K., Worret, P.,A.,H., “Psychiatric Nursing Care Plans” fourth edition , Mosby (2003) 4. LEMON , “Bölüm3: İletişim” T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1. Baskı,Ankara,1998 5. Birol, L.,”Hemşirelik Süreci”İzmir,(1997) 6. Öztürk O., “Ruh sağlığı ve bozuklukları”9.Basım, Ankara ,(2002) 7. Köroğlu,E., .,(Çeviri editörü) “Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı DSM VI “ 4. Baskı,HYB, Ankara,1998 8. Köroğlu,E.,(Çeviri editörü) “Olgu Kitabı DSM VI”, Medikomat, Ankara,1995 9. Frisch,N.,C., Frisch,L.,E., “Psychiatric Mental Health Nursing” ,Second edition,Delmar,2001 10. Taylor,C:;M., “Essentials of Psychiatric Nursing”Fourteenth edition, 1994 11. KaplanH., Sadock ,B.,J.,”Synopsis of Psychiatri” Eighth edition, 12. Güleç, C., Köroğlu, E., “Psikiyatri Temel Kitabı” HYB cilt1,2, 1998 13. Spratto, G.,R., Wood, A.,L., “Delmar’s A-Z Nurses Durug Referance 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr