Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005092018KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, kadın sağlığını etkileyen etkenleri tanılayabilmeleri ve bunlara uygun hemşirelik bakımı verebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Oya KAVLAK
Öğrenme Çıktıları
1Kadının döllenmeden yaşlılığa kadar gelişim evrelerini tanımlayabilme
2Hemşirelik süreci doğrultusunda kadına bütüncül yaklaşımla bakım verebilme
3Yenidoğan muayenesi ve bakımını yapabilme,
4Hemşirelik süreci doğrultusunda kadına bütüncül yaklaşımla bakım verebilme
5Yenidoğan muayenesi ve bakımını yapabilme,
6Kadın sağlığı alanında tüm bireylere sağlıklı yaşam ve gelişim için sağlık eğitimi verebilme ve danışmanlık yapabilm
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders sağlıklı insan döllenmesinden yaşlılığa kadar tüm yaşam evrelerinde kadının fiziksel açıdan gebelik, doğum, doğum sonrası döneme özgü sorunları ve kadın hastalıklarını inceleyen, uygulama ve teorik dersten oluşan bir bütündür.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygulama dersininin ve kliniklerinin tanıtımıHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
2Normal lohusa ve bebek bakımı vaka sunumu Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
3Jinekolojik operasyonlar vaka sunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
4Riskli gebelik vaka sunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
5Jinekolojik onkoloji vaka sunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
6Normal lohusa ve bebek bakımı vaka sunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
7Jinekolojik operasyonlar vaka sunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
8KLİNİK SINAV Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHazırladığı eğitim materyali doğrultusunda hastaya eğitim verme, Yönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Yoğun bakım ve Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
9
10Jinekolojik onkoloji vaka sunumu
11Normal loğusa ve bebek bakımı vaka sunumu
12Jinekolojik operasyonlar vaka sunumu
13Klinik Uygulamaİntörn uygulama dosyası vaka sunumlarıKlinik İçi Hasta Eğitimleri
14Klinik Uygulamaİntörn uygulama dosyası vaka sunumlarıKlinik İçi Hasta Eğitimleri
15Klinik UygulamaKlinik İçi İntörn Değerlendirmeleri
16DERS BİTİRME SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Üreme Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Modülü Ders Notları. Ege Üniversitesi HYO Entegre Programı 2.Şirin A.,Kavlak O. (2008) Kadın Sağlığı. Bedray Matbaacılık, İstanbul. 3.Taşkın L. (2016) Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği. Ofset Matbaacılık. Ankara. 4.Murray SS., McKinney ES. (2006) Foundations of Maternal-Newborn Nursing. Saunders Elsevier, Unitedi States of America. 5.Ladewig PA., London ML., Davidson MR. (2006) Contemporary Maternal-Newborn Nursing Care. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ154           
ÖÇ2             
ÖÇ3  4          
ÖÇ4    5        
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr