Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005112018ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tedavi gerektiren ve klinikte yatan çocuklarda yaş gruplarına göre uygun hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak bakım verebilme ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Prof. Dr. Hatice BAL YILMAZ Doç.Dr. Selmin ŞENOL Doç. Dr. Figen YARDIMCI Dr. Öğr.Üyesi Nurdan AKÇAY DİDİŞEN Dr. Öğr.Üyesi Ayşe KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk ve ailesi ile etkili iletişim kurabilme
2Sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışabilme
3Etik ilkeler doğrultusunda mesleki deneyim ve uygulama becerisi kazanabilme
4Bilgileri sentezleyerek eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilme
5Çocuklarda yaş gruplarına göre hemşirelik süreci doğrultusunda gerekli tedavi ve bakımı verebilme
6Pediatri hemşireliği felsefesi ve değerlerini benimseyerek aile merkezli bakım verebilme
7Çocuk ve insan haklarını gözeterek problem çözme becerisini kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Hastaneye yatarak tedavi gören akut ve kronik sağlık problemi olan pediyatrik hastalara hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme, değişik tedavi yöntemlerini uygulama, hasta/ aile eğitimi ve hizmet içi eğitim uygulamaları, araştırma/ literatür tarama uygulaması ve vaka sunumları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygulama dersinin ve kliniklerinin tanıtımıKlinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma.
2Klinik UygulamaÇocuk Cerrahisi Vaka SunumuHastalık bilgisi tarama; hasta ve aile ile tanışma; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. Hasta vizitlerine katılma; Okuma, kaynak taramaBu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Cerrahisi Kliniği intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
3Klinik UygulamaÇocuk Cerrahisi Vaka SunumuHasta vizitelerine katılma,Klinik Uygulamalara KatılmaVeri Toplama,Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); Okuma, kaynak taramaKliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeBu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Cerrahisi Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
4Klinik UygulamaÇocuk Onkolojisi Vaka SunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHasta eğitimi konusuna yönelik gözlem ve eğitim konusunu belirlemeYönetim uygulaması için gözlem Bu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
5Klinik UygulamaÇocuk Onkolojisi Vaka SunumuHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaHasta eğitimi konusuna yönelik gözlem ve eğitim konusunu belirlemeYönetim uygulaması için gözlem Bu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Onkoloji Servisi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
6Klinik UygulamaÇocuk Hastanesi Vaka Sunumları (Genel Pediyatri, Endokrin)Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaYönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
7Klinik UygulamaÇocuk Hastanesi Vaka Sunumları (İmmunoloji, Gastroenteroloji )Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet taramaYönetim uygulaması için gözlemBu uygulamalara ilave olarak; Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
8KLİNİK SINAVAra Sınava Hazırlık, Öğretim üye ve elemanları ile hasta vizitiHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Okuma, kaynak tarama, İnternet taramaKliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeYönetim uygulaması için gözlem
9Klinik UygulamaÇocuk Hastanesi Vaka Sunumları (Yenidoğan, Yoğun Bakım)Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Okuma, kaynak tarama, İnternet taramaKliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeYönetim uygulaması için gözlemHizmet içi Eğitim Konusunu belirlemeye yönelik gözlem ve görüşmeBu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
10Klinik UygulamaÇocuk Hastanesi Vaka Sunumları (Nefroloji, Nöroloji)Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Okuma, kaynak tarama, İnternet taramaKliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeYönetim uygulaması için gözlemHizmet içi Eğitim Konusunu belirlemeye yönelik gözlem ve görüşmeBu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
11Klinik Uygulama Çocuk Hastanesi Vaka Sunumları (Kardiyoloji, Solunum)Hemşirelik süreci için hasta belirleme ve veri toplamaHemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme);Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme,Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütmeOkuma, kaynak tarama, İnternet tarama Yönetim uygulaması için gözlem Bu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
12Klinik Uygulama Çocuk Hastanesi Vaka Sunumları (Hematoloji)Okuma, kaynak taramaİnternet taramaBakım planı sürdürmeYönetim Ödevi için SWOT analizi yapmaEkip içinde etkin olarak yer alabilme Hasta vizitelerine katılma,Klinik Uygulamalara KatılmaBu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
13Klinik Uygulama İntörn uygulama dosyası vaka sunumları Klinik İçi Hasta EğitimleriOkuma, kaynak tarama İnternet tarama Bakım planı sürdürme Yönetim Ödevi için SWOT analizi yapma Ekip içinde etkin olarak yer alabilme Hasta vizitelerine katılma, Klinik Uygulamalara Katılma Bu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
14Klinik Uygulama İntörn uygulama dosyası vaka sunumları Klinik İçi Hasta EğitimleriOkuma, kaynak tarama İnternet tarama Bakım planı sürdürme Yönetim Ödevi için SWOT analizi yapma Ekip içinde etkin olarak yer alabilme Hasta vizitelerine katılma, Klinik Uygulamalara Katılma Bu uygulamalara ilave olarak Çocuk Hastanesi intörn grubunun öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
15Klinik Uygulama Klinik İçi İntörn DeğerlendirmeleriBakım Planı sürdürme Klinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı Ders Bitirme sınavı için Ders Çalışma
16DERS BİTİRME SINAVIİntörn Uygulama dosyası teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Hemşirelik ve Sağlık II, İnsanın Tanılanması Ders Notları 2-Hemşirelik ve Sağlık II, Sağlıklı Yaşam Döngüsünde İnsan Modülü Ders Notları 3-Hemşirelik ve Sağlık II Dersi, Sağlıklı Yaşam Döngüsünde İnsan Modülü Yetişkinlik Dönemi Ders Notları 4-Hemşirelik ve Sağlık II Dersi, Hasta ve Hastane Ortamı Modülü Ders Notları 5-Behrman R E, Kliegman R M (2003) Nelson Essentials of Pediatrics, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 6-Çavuşoğlu H (2004) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Bizim Büro Yayınevi, Ankara 7-Kavaklı A (1995) Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Yüce Reklam Yayınevi Dağıtım, İstanbul 8-Mandelco B. McCoy JK. (2005) “Growth and Development Of Toddler” in: pp:231-255 9-Neyzi, O., Ertuğrul, T. (1993) Pediatri, Nobel Tıp Kitabevi, II. Baskı, Cilt 1-2, İstanbul 10-Özgür, S., Özgür, T. (1994), Sosyal Pediatri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No: 102, 2.Baskı, İzmir 11-Wong DL. (2003) “Family Centered Care of Toddler” in Nursing Care of Infants and Children, Mosby, 7. Edition, pp:592-605.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik1510150
Örnek Vaka İncelemesi2510
Rapor Hazırlama4520
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma4520
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)266
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr