Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005122018ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Çocuk sağlığı hemşireliğine ilişkin kuramsal bilgileri, çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları öğrenmektedir. 2. Erişkin ve çocuk arasındaki farkı, aile çocuk bütünlüğünü ve bu alanın ülke sağlık sorunları içindeki yerini-katkısını kavramaktadır. 3. Çocukta hastalık belirtilerini tanımaktadır. 4. Hemşirelik alanında çocuk ve aileye yönelik sorunları saptayabilme ve uygun müdahaleye karar verme becerisi kazanarak çocuk sağlığı hemşireliğini gerçekleştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Proffessor Dr. Selmin Şenol
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
• Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dersine Giriş, • Türkiye’de Sağlık Sistemi İçinde Çocuğa Sunulan Hizmetler, • Çocuk Sağlığının Dönemlere Göre Büyüme Ve Gelişme Süreci, • Çocuğa Özel Kavramlar; Çocukluk Çağı Aşıları, Çocuklarda Sık Görülen Ruhsal Hastalıklar, Normal Yenidoğan, Yüksek Riskli Yenidoğan, Beslenme Bozukluğu Olan Çocuk, Konjenital Defektli Yenidoğan, Çocukta Sıvı- Elektrolit Ve Asit Baz Dengesi, Hematolojik Sorunu Olan Çocuk, Onkolojik Sorunu Olan Çocuk, Nörolojik Sorunu Olan Çocuk, Endokrin Sorunu Olan Çocuk, Genito-Üriner Sistem Sorunu Olan Çocuk, Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk, Kardiolojik Sorunu Olan Çocuk, Kas İskelet Sistemi Sorunu Olan Çocuk, Kollajen Doku Hastalığı Olan Çocuk, Deri Hastalıkları Sorunu Olan Çocuk, Çocuklarda İlaç Uygulamaları, • Çocuklarda Sık Görülen Kazalar Ve Zehirlenmeler, • Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Hemşirelik Sürecinde; Çocuk Sağlığına Yönelik Uygulamalar ve Kapsamlı Bakım
Dersin İçeriği
1. Çocuk sağlığı hemşireliği alanına ilişkin kuramsal bilgileri kazanabilme, 2. Çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları öğrenebilme, 3. Erişkin ve çocuk arasındaki farkı ayırt edebilme, 4. Çocuk sağlığı hemşireliğinin ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilme, 5. Çocukluk dönemi hastalıklarının hastalık belirtilerini tanıyabilme, erken tanısını koyabilme, 6. Aile dinamikleri ve aile çocuk bütünlüğüne destek verebilecek şekilde iletişim kurabilme, 7. Çocuk ve aileye yönelik fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel sorunları saptayabilecek ve uygun müdahaleye yönlendirebilecek kararlar verebilme. 8. Çocuk sağlığına ilişkin sorunların çözümüne yönelik bakım planı yapabilme, 9. Bakım planını uygulayabilme, 10. Uygulanan hemşirelik girişimleri planını, bütüncül yaklaşım çerçevesinde değerlendirebilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları 1. Çavuşoğlu, H. 2008; Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 1.cilt. ve 2.cilt,Ofset Basımevi, Ankara 2. Neyzi, O. Ertuğrul, T.2000; Pediatri 1Cilt. ve 2. cilt, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul Pillitteri A.1999; Child Health Nursing, Lippincot, Philadephia 3. Kavaklı, A. Pek, H. Bahçecik, N.1995; Çocuk Hastalıkları Hemşireliği. Yüce reklam yayınevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Çocuk sağlığı ve hastalıkları kapsamında çocuk hastaneleri klinik uygulamaları vardır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr