Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005172018ELDERLY CARE IN THE COMMUNITYSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşlanma sürecini tanımlamak, yaşlıların sağlığını etkileyen fiziksel, psikolojik, sosyal faktörleri tanımlamak, yaşlıların aktivitelerini ve aktivitelere katılımlarını tanımlamak ve yaşlıların evde bakım ihtiyaçlarına yönelik hemşirelik eylemlerini tanımlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ayla Bayık Temel
Öğrenme Çıktıları
1Yaşlanma sürecini tanımlayabilme
2Yaşlıların sağlığını etkileyen fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörleri tanımlayabilme
3Yaşlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal problemlerini tanımlayabilme
4- Yaşlıların aktivitelerini ve katılımını tanımlayabilme
5 Yaşlı yetişkinlerde görülen sağlık sorunları için koruyucu önlemleri tanımlayabilme
6 Evde bakımda yaşlıların ihtiyaçlarına hitap eden hemşirelik eylemlerini belirleyebilme
7 Yaşlılar için toplum sağlığı hizmetlerini tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Topluluğun yaşlı bakımının önemini tartışmak ve tartışmak,yaşlanma teorileri, normal yaşlanmanın ve işlevlerdeki kesintilerin etkisi, vücut sistemlerinde yaşlanmanın etkisi,yaşlıların fiziksel sağlık sorunları,yaşlıların sosyal sağlık sorunları,yaşlıların fizyolojik sağlık sorunları, selfcare, eğlence, iş ve emeklilik,toplum, hareketlilik, etkileşim ve ilişkiler, cinsellik,yaşlılar için toplum sağlığı hizmetleri,fiziksel egzersizler,yaşlı istismar üriner sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1• Toplumda yaşlı bakımının önemini tartışmak ve tartışmak • Giriş Popülasyondaki demografik değişiklikler yaşlılar üzerinde myts, stereotipler
2• Yaşlanma teorileri • Normal yaşlanma ve kesintide kesintilerin etkisi
3• Vücut sistemlerinde yaşlanmanın etkisi
4Yaşlıların fiziksel sağlık sorunları Yaşlıların sosyal sağlık sorunları • Yaşlıların fizyolojik sağlık sorunları • Yaşlılar için kültür ve yaşlanma, eldiveni
5• Faaliyetler ve katılım •öz bakım, eğlence, iş ve emeklilik, • Toplum, hareketlilik, etkileşim ve ilişkiler, cinsellik
6• Daha yaşlı yetişkinlerin değerlendirilmesi, fonksiyonel performansın değerlendirilmesi • Öz-yönelimli öğrenme: Araştırma faaliyetleri
7yaşlı yetişkinlerin değerlendirilmesi, Fonksiyonel performansın değerlendirilmesi Öz-yönelimli öğrenme: Araştırma faaliyetleri
8Gerontolojik hemşirelik uygulamaları kapsamı ve standartları
9• Yaşlılar için toplum sağlığı hizmetleri • Fiziksel egzersizler
10 Yaşlılar için toplum sağlığı hizmetleri Yaşlı istismarı üriner sorunları
11 Evde bakım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Allender, J.A. and Spradley, B.W. (2001). Clients In Home Health, Hospice, and Long-Term Settings”, Community Health Nursing Concepsts and Practice, Lippincott, 739-53. 2. Cingil D, Gözüm S. (2008). Aile üyeleri tarafından verilen bakımı değerlendirme envanteri geçerlilik ve güvenirlik çalışması, DEUHYO Elektronik Dergisi, 1 (1), 5-18. 3. Dieckmann JL (2010). ed. Harris MD, Chapter I, Home Health Care: An Historical Perspective and Overwiev, handbook of home health care administration, 5th ed., Jones and Barlettt Publishers, 7-23. 4. Koçyiğit A, Yıldırım JG ve ark. (2010). İzmir İBB Eşrefpaşa Hastanesinin Evde Bakım Hizmetleri Yönelik Durum Raporu, 13. Halk Sağlığı Kongresi poster, İzmir. 5. Ross MET and Summerlin E (2007). Senior Health, Chapter 17,Community/Public Health nursing Promoting of health on Population,ed.Nies M. McEwen M. Elseiver Saunders.332-368. 6. SB (2010). Birinci basamak hizmetlerinde çalışan hekimler için Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2010. TSH genel müd. Ed. Kutsal YG, Biberoğlu K, Atlı T, Aslan D. Bölüm I: Birinci basamakta hizmetler ve koruyucu sağlık yaklaşımları, Bölüm II: Erken tanı, Bölüm 23: Evde Bakım, Ankara. 19-45, 443-50. 7. White DL, O’Brien J (2010). Family Health Care Nursing, Theory, Practice and Research, 4th ed. Kaakinan J, Gedaly-Duff W, Coehlo DP, Harmon- Hanson SM, FA Davis Company, Philedelphia, Gerontological Family Nursing Chap. 15,415-448. 8. Yaşar E ve Bayık A (2009). Yaşlıya Evde Bakım Veren Aile Bireylerinin Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörleri incelenmesi, Yayınlanmamış YL tezi, Ege Üni.Sağlık Bilimleri Enst., İzmir. 9. Reuben D, Lee M, Katz D.(2004). Building academic geriatric capacity: an evaluation of the John A. Hartford Foundation Centers of Excellence initiative. Journal of American Geriatrics Society, 52: 1384-90. 10. 2002 Uluslarası Yaşlılık Eylem Planı, http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/eylem.pdf erişim: 1.01.2011 11. 26960 sayılı Yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkında yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/ 12. Fletcher, K., Westley, C.J., (2000) Elderly Health, (Ed. M.Stanhope ve J.Lancaster), Community Public Health Nursing, VI.Edition, Printed in The United States of America, s.597-613. 13. Clark MJ (2003) Older Clients As Aggregate. Community Health Nursing: Caring For Population, 4th Edition, New Jersey. 14. Porche D.J. (2004) Public&Community Health Nursing Practice, A Population Based Approach, USA. 15. Bonder B.R., Bello-Haas V.D. (2009). Functional performance in older adults.Edition 3, F.A.Davis Company Recommended web sites 1. World Population Ageing. URL: http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2007/ES-English.pdf, 08.11.2008. 2. CIA (Central Intelligence Agency) The World Fact Book. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html, 08.11.2008. 3. US Census Bureau. URL: http://www.census.gov/prod/2002 pubs/c2kprof00-us.pdf, 4. US Census Bureau. URL: http://www.census.gov/population/www/projections/usinterimproj/natprojtab02a.pdf 5. EUMAG (The European Masters in Gerontology). URL: http://www.eumag.org/, 6. EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society). URL: http://www. eugms.org 7. Türk Geriatri Dergisi 8. Türk Geriatri Derneği 9. Akademik Geriatri Derneği
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt000
Gözlem000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr