Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005342018SCHOOL HEALTY NURSINGSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aim of this course is Introduce the roles and functions of school health nurse, and the students to get knowledge, skills, and to get insight into school health services, and healthy school environment.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Ayla Bayık Temel
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Introduction to school health, Components of School health, School health team, Growth and development characteristics of school child, Risk approach to school children, Common risks among school children, School health services, Healthy School environment, School Health nursing (dimensions, concepts, philosophy, history), Public health concepts in school nursing practice, School Health nursing roles and functions, Characteristics of school health nurses, School nursing Tools, School health programs and Projects in Turkey, Research in school health nursing, Visiting at school, observation and interwiev
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hitchcook J.E., Schubert P.E., Thomas S.A.,(2003), Community Health Nursing: Caring action, Thomson delmar learning, 2nd ed., California. Green R. Ve Reffel J. (2009). Comparisson of Administrators’ and School Nurses’ Perception of the School Nurse Role, Journal of School Nursing, 25, 62- 71. Sağlık Bakanlığı ve Hıfzıshha Mektebi Müdürlüğü (2008). Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. Bulduk S, Erdoğan S, (2005). Okul Sağlığı Ekibinin Nitelik ve Hizmet Kapsamının Geliştirilmesi, Klinik Çocuk Forumu, Eylül-Ekim, 57-66. Bulduk S, Pek H, (2005). İstanbul’da Özel İlköğretim Okullarında Çalışan Hemşirelerin Rol Ve İşlevlerinin İncelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9 (2); 40-8. Janice Selekman (2006). School Nursing: A Comprehensive Text, F. A. Davis Company, Keeta DeStefano Lewis, Bonnie J. Bear (2008). Manual of School Health, Elsevier Health Sciences
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr