Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005492018ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kanserin olus mekanizmasını, etyolojisini, ülkemizde ve Dünyadaki kanser sıklığını, kanserden erken korunma ve erken tanı yöntemlerini, belirti ve bulgularını, güncel tedavi yaklaşımlarını ve tedavilere bağlı ortaya çıkabilecek sorunları bilmesi hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi, uygulayabilmesi ve sonuçlarını değerlendirebilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ.DR.ÖZNUR USTA YEŞİLBALKAN
Öğrenme Çıktıları
1Kanser biyolojisi kanser tanı, tedavi ve hemşirelik yönetimini bilme
2Kemoterapötik ilgili yan etkilerin yönetimini sağlama
3kemoterapi alan hastaların bakım/eğitim gereksinimlerini belirleme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Sık görülen kanserlerle ilgili teorik bilgi ve uygulama becerilerini kapsar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Kanser biyolojisi-I
1Kanser biyolojisi -II
2Kanserde Risk Faktörleri Ve Erken Tanı
3En Sık Görülen Sistem Kanserleri (meme, akciğer, kolon, serviks)
4Kemoterapi İlaçları ve Uygulama Prensipleri-I
5Kemoterapi İlaçları ve Uygulama Prensipleri -II
6Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Görülen Semptomlar Ve Hemşirelik Bakımı -1
7Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Görülen Semptomlar Ve Hemşirelik Bakımı -2
8ARA SINAV
9Radyoterapi ve Hemşirelik Bakımı
10Hematopoetik Tedavilerde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
11Onkoloji Hastalarında İmplante port kateter ve Hemşirelik Bakımı
12Onkolojik Aciller-I
13Onkolojik Aciller-II
14Ölüm ve Yas Süreci
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
kitaplar 1. Black JM, Hawks JH, Medical Surgical Nursing, 8 edition, Saunders, 2009 2. Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas, Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America.,2007. 3.Black J. Jacobs M (1997). Nursing Care of Clients With Hematologic Disorders .Chapter 53.Medical-Surgical Nursing.Clinical Management For Continuity of Care .5 Ed.Saunders Comp,ss:1487-1495 dergiler 1.Advanced journal of nursing 3.European Journal of Oncology Nursing
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Derse Katılım5525
Örnek Vaka İncelemesi2510
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr