Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005512018HEMŞİRELİKTE MANEVİ BAKIMSeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hemşirelik öğrencilerinin insanın manevi boyutuyla ilgili bilgi sahibi olması ve kendi manevi dünyasının, değerlerinin, inançlarının farkında olmasıdır. Diğer amacı, bütüncül bakım (holistik bakım) kapsamında bireylerin/hastaların maneviyatını değerlendirme, manevi bakım gereksinimlerini saptama ve hemşirelik sürecinde manevi bakım uygulamalarına yer vermede öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Safak Daghan, Ögr.Gör.Dr.Aslı Kalkım
Öğrenme Çıktıları
1Maneviyat ve ilişkili kavramları tanımlayabilmesi
2Fiziksel, sosyal, ruhsal ve manevi boyutuyla insanı tanıyabilmesi
3Kendi manevi dünyasının, değerlerinin, inançlarının farkında olması
4Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşımın farkına varabilmesi
5Bireyin sağlık ve iyilik durumuyla, manevi boyutu arasındaki ilişkiyi kavrayabilmesi
6Birey/hastanın manevi gereksinimlerini tanımlayabilmesi
7Manevi bakımın birey/hasta bakımında önemini bilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Maneviyat ve ilişkili kavramlar, Sağlık ve Maneviyat ilişkisi, Bireysel Manevi İyi Olma, Kültür Sağlık Maneviyat İlişkisi, Hemşirelikte Manevi Bakım , Yaşam Olaylarında Manevi Gereksinimler, Hemşirelik Süreci Adımları ve Manevi Bakım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Dersin Tanıtımı
2Maneviyat ve ilişkili kavramlar -I
3Maneviyat ve ilişkili kavramlar -II
4Sağlık ve Maneviyat
5Bireysel Manevi İyi Olma
6Kültür Sağlık Maneviyat İlişkisi
7Hemşirelikte Manevi Bakım –I
8Hemşirelikte Manevi Bakım –II
9Yaşam Olaylarında Manevi Gereksinimler-I
10Yaşam Olaylarında Manevi Gereksinimler-II
11Ara sınav
12Hemşirelik Süreci ve Manevi Bakım Maneviyatı Tanılama Manevi Bakım – Uygulama
13Manevi Bakım – Değerlendirme
14Vaka Sunumu: Klinik alanda hastaların/bireylerin manevi gereksinimleri ve manevi uygulamaları Vaka sunumları-I
15Vaka sunumları-II
16Dersin Değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Ergül Ş, Bayık A (2004). Hemşirelik ve Manevi Bakım. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(1):37- 45. -Küçük L., Bakımda Spiritual Yaklaşım. Ed: Aştı T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı 2, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2013. -Midilli TS, Kalkım A,Dağhan Ş (2017) Hemşirelik öğrencilerinin manevi bakıma ilişkin görüş ve uygulamaları, International Journal of Human Sciences, 14(1), 666-78. -Dağhan, Ş. (2017). Nursing Students’ Perceptions of Spirituality and Spiritual Care; An Example of Turkey. J Relig Health, 57(1): 420-430.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma818
Soru-Yanıt313
Gözlem616
Örnek Vaka İncelemesi144
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15            
ÖÇ255           
ÖÇ3 4  5        
ÖÇ4   55        
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr