Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005532018HEMŞİRELİKTE LİDERLİKSeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, hemşirelik hizmetlerinin uygulanmasında liderliğin önemini anlamayı, ekip içinde liderlik etmeyi ve 21.yy’da yeni liderlik yaklaşımlarını irdelemeyi sağlayacak bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Fahriye VATAN
Öğrenme Çıktıları
1Liderlik ile ilgili kavramları tanımlayabilmesi
2Liderlik sürecini analiz edebilmesi
3 Liderlik yaklaşımlarını analiz edebilmesi
4Mesleki amaçları gerçekleştirmede güç kullanma yollarını tartışabilmesi
5Vizyoner liderliği analiz edebilmesi
6Kişisel liderlik uygulamalarını belirleyebilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hemşirelik Fakültesi 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders, liderlik, liderlik süreci, liderlik teorileri, liderlik uygulamaları, liderlikle ilişkili olan güç ve güçlendirme kavramlarını kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Öğrencilerin Liderlik Eğilimlerini Belirleme
2Kendini Tanıma, SWOT Analizi
3Liderlik Kavramı, Tanımı
4İzleyen Kavramı, İzleyici Tipleri ve Özellikleri
5Liderlik Özellikleri
6Liderlik Teorileri
7Liderlik Özelliklerini Geliştirme Stratejileri
8Mesleki Yaşam Sürecinde Lider Olma
9Güç Kavramı, Güç Kaynakları, Güç Çeşitleri
10Hemşirelikte Güçlendirme
11Dönüşümcü Liderlik
12Duygusal Zeka ve Liderlik
13Vizyon ve Yaratıcılık
14Hemşirelik Mesleğinin Gelişimini Etkileyen Liderler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Uyer, G ve Kocaman, G. (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. SANERC Yayınları, No :4, 12. Matbaa, İstanbul. 2. Akat İ., Budak G., Budak G. (2002). İşletme Yönetimi. 4. Baskı. Barış Yayınları, İzmir. 3. Baykal , Ü.T. ve Türkmen, E.E. (ed) (2015) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basım ve Yayıncılık, İstanbul. 4. Budak, G., Budak, G. (2004). İşletme Yönetimi. 5. Baskı. Barış Yayınları, İzmir. 5. Hayran, O., Sur, H. (1998). Sağlık Hizmetleri El Kitabı. Yüce Yayım, İzmir. 6. Huber, D.L. (2010). Leadership and Nursing Care Management. 4. Edition. Saunders Elsevier, Missouri. 7. Jones, R.A.P. (2007). Nursing Leadership and Management: Theories, Processes and Practice. F.A. Davis Company, Philadelphia, USA. 8. Kelly, P. (2010). Essentials of Nursing Leadership and Management. 2. Edition. Delmar, Clifton Park, USA. 9. Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. 12. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. 10. Rowland, H.S., Rowland, B.L. (1997). Nursing Administration Handbook. 4. Edition, Aspen Publication, Maryland. 11. Sullivan, E.J., Decker, P.J. (2009). Effective Leadership and Management in Nursing. Seventh Edition. Pearson Education International, Upper Saddle River, New Jersey, United States of America. 12. Swansburg, R.C., Swansburg, R.J. (1999). Introductory Management and Leadership for Nurses. 2.Edition. Jones and Bartlett Publishers, Massachusetts. 13. Tappen, R.M., Weiss, S.A., Whitehead, D.K. (2001). Essentials of Nursing Leadership and Management. F.A. Davis Company, Philadelphia, USA. 14. Tevrüz, S. (2002). Örgütte Kişisel Gelişim .Ed. Aslan, A.E., 1.Baskı, Nobel Yayın, Ankara:Star Ofset, 102-112. 15. Tomey, A.M. (2009). Guide to Nursing Management and Leadership. 8.Edition. Mosby Elsevier, Missouri. 16. Uyer, G. (1993). Hemşirelik ve Yönetim. Hürbilek Matbaacılık, Ankara. 17. Yoder-Wise, P.S. (2003). Leading and Managing in Nursing. 3. Edition. Mosby Elsevier, Missouri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Derse Katılım3412
Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)46
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15            
ÖÇ24  33        
ÖÇ3  333   4   5
ÖÇ4        4 4 4
ÖÇ5            5
ÖÇ6        4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr