Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM318BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-ÜÇ BOYUTLUSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İki boyutlu ve üç boyutlu cisimlerin bilgisayar desteği ile çizimi ve tasarım tekniklerinin tanıtılması. Makine elemanlarının ve montajların bilgisayar ortamında oluşturulmasını öğretmek. Çıktıların bilgisayarda oluşturulması ve yazıcı veya çiziden alınması öğretmek. Bilgilerin depolanması, saklanması veya başka kaynaklara gönderilmesi için gerekli işlemleri anlatmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, Prof.Dr. Erdem AYKAS
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayarda teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabilmek.
2Bilgisayarla tasarımda parametrik modelleme kavramını öğrenmek ve uygulamak.
3Oluşturulan 3B parçalar üzerinde çalışmak ve nesne işleme komutları yardımıyla son ürünü oluşturmak.
4Bilgisayarda oluşturulan katı modelleri montaj haline getirmek ve dosyaları saklayabilmek, çıktı alabilmek, başka kaynağa gönderebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Teknik resim bilgisi ve bilgisayar kullanabilme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
BDT (CAD)’a giriş ve ders içeriğinin anlatılması Kullanılacak program ve donanımın tanıtılması Programın Kurulumu Programın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılması Aktif ölçülendirme sistemi ve parameterik modellemenin anlatılması Tasarımda kullanılacak nesne işleme konularının tanıtılması Parça modelleme ve montaj modelleme konularına giriş Arayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı ve desktop browser in tanıtılması Çekme menüler Komut satırı Kısa yol Son kullanılan komut Araç çubukları Parça, model, sahne ve çizim modlarının tanıtılması Araç çubukların yerleştirilmesi ve komutların çalıştırılması. Komut satırın kullanma Programdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkma Tasarımda kullanılacak, 2B konstrain, kapalı döngü, kapalı profil, yapısal geometri, yapısal çizgi gibi anahtar terimlerin tanıtılması. Nesne işleme komutlarının tanıtılması Taslak, taslak patikası, taslak toleransı, yazı taslağı oluşturulması. Açık ve kapalı taslak profili oluşturma Geometrik konstrainleri kullanma Yuvarlanmış döngüleri kullanma 2B patika taslak oluşturma 3B patika taslak oluşturma 3B kenar patikası oluşturma 3B helis patika oluşturma 3B boru patikası oluşturma 3B spline patika oluşturma Kesit çizgisi taslağı oluşturma Ofset kesit çizgisi taslağı oluşturma Bir taslak üzerinde geometrik ve ölçü konstarinlerinin kullanılması Taslakta düzenleme ve ilave işlemler Profil taslakta yapı geometrisi kullanmak Taslakta kontrollü teğetlik kullanmak Parça işleme komutları • Extrude • Extrude thin • Emboss • Loft • Revolve • Face split • Sweep • Bend Çalışma ekseni, çalışma düzlemi ve çalışma noktası kullanımı Parça üzerinde tasarımda kullanılacak ek işlevler • Hole • Face Draft • Fillet • Chamfer • Shell • Surface Cut • Pattern • Copied Future • Combined Future • Part Split Tasarım çıktılarının oluşturulması • Temel görünüşü oluşturma • Epür oluşturma • Kesit görünüş oluşturma • Detay görünüş oluşturma • Görünüşlerin parametrik olarak düzenlenmesi • İzometrik görünüşlerin işlemesi • Görünüşler üzerinde ek düzenleme yapmak Montaj oluşturma • Montajda temel işlemler • Montajda hazır parça ekleme, silme • Montajda 3 B konstrainler uygulama • Montajda Desktop Browser’i kullanma Parça alan, hacim ve kütle değerlerinin hesaplanması Montaj görünüşlerinin oluşturulması • Patlatılmış görünüş oluşturma • Montaj çizim görünüşleri oluşturma • Çizim çıktıları oluşturmak ve almak • Ana montaj görünüşü oluşturmak • İzometrik montaj görünüşü oluşturmak Parametrik montaj düzenleme Montajda 3B konstrainlerini düzenleme Yüzey oluşturma ve düzenleme • İlkel yüzeylerle çalışma • Hareket tabanlı yüzey oluşturma • NURB yüzeylerle çalışma • Kaplama yüzeyleri oluşturma • Polylinelar kullanarak keskin köşeli yüzeyler oluşturma • Budanmış düzlemsel yüzey oluşturma • Üretilebilen yüzeylerle çalışma • Yüzeyleri düzenleme Standart parça oluşturma ve varolan parçalarla çalışma • Standart cıvata bağlantı montajı oluşturma • Standart mil ve mil geometrisini oluşturma • Mil üzenine diş ekleme • Mil üzerine profil ekleme • Mil düzenleme • Mil üzerine standart rulman ekleme 3 B parçalar üzerinde bireysel gerilim hesaplama • Parçaya yük ve mesnetlerin eklenmesi • Parçada otomatik meshleme • Hesap sonuçlarının alınması ve değerlendirme Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve ders içeriğinin anlatılması Kullanılacak program ve donanımın tanıtılması Programın Kurulumu Programın açılması ve yapılması gerekli ayarların anlatılması Aktif ölçülendirme sistemi ve parametrik modellemenin anlatılması Tasarımda kullanılacak nesne işleme konularının tanıtılması Parça modelleme ve montaj modelleme konularına giriş Tanışma ve genel giriş + bilgisayarlar ve yazılımın tanıtımı
2Arayüzün tanıtılması Menülerin tanıtımı ve desktop browser in tanıtılması Çekme menüler Komut satırı Kısa yol Son kullanılan komut Araç çubukları Parça, model, sahne ve çizim modlarının tanıtılması Araç çubukların yerleştirilmesi ve komutların çalıştırılması. Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
3Programdaki dosyayı kaydetme, başka isimi ve formatla kaydetme, kapatma, programdan çıkma Tasarımda kullanılacak, 2B konstrain, kapalı döngü, kapalı profil, yapısal geometri, yapısal çizgi gibi anahtar terimlerin tanıtılması. Nesne işleme komutlarının tanıtılması Taslak, taslak patikası, taslak toleransı, yazı taslağı oluşturulması. Açık ve kapalı taslak profili oluşturma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
4Geometrik konstrainleri kullanma Yuvarlanmış döngüleri kullanma 2B taslak oluşturma 3B taslak oluşturma 3B kenar patikası oluşturma 3B helis patika oluşturma 3B boru patikası oluşturma 3B spline patika oluşturma Kesit çizgisi taslağı oluşturma Ofset kesit çizgisi taslağı oluşturma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
5Bir taslak üzerinde boyut ve ölçü konstarinlerinin kullanılması Taslakta düzenleme ve ilave işlemler Profil taslakta yapı geometrisi kullanmak Taslakta kontrollü teğetlik kullanmak Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
6Parça işleme komutları • Extrude • Extrude thin • Emboss • Loft • Revolve • Face split • Sweep • Bend Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
7Çalışma ekseni, çalışma düzlemi ve çalışma noktası kullanımı Parça üzerinde tasarımda kullanılacak ek işlevler • Hole • Face Draft • Fillet • Chamfer • Shell • Surface Cut • Pattern • Copied Future • Combined Future • Part Split Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
8Tasarım çıktılarının oluşturulması • Temel görünüşü oluşturma • Epür oluşturma • Kesit görünüş oluşturma • Detay görünüş oluşturma • Görünüşlerin parametrik olarak düzenlenmesi • İzometrik görünüşlerin işlemesi • Görünüşler üzerinde ek düzenleme yapmak Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
9Ara sınav
10Montaj oluşturma • Montajda temel işlemler • Montajda hazır parça ekleme, silme • Montajda 3 B konstrainler uygulama • Montajda Desktop Browser’i kullanma Parça alan, hacim ve kütle değerlerinin hesaplanması Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
11Montaj görünüşlerinin oluşturulması • Patlatılmış görünüş oluşturma • Montaj çizim görünüşleri oluşturma • Çizim çıktıları oluşturmak ve almak • Ana montaj görünüşü oluşturmak İzometrik montaj görünüşü oluşturmak Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
12Parametrik montaj düzenleme Montaj 3B konstrainlerini düzenleme Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
13Yüzey oluşturma ve düzenleme • İlkel yüzeylerle çalışma • Hareket tabanlı yüzey oluşturma • NURB yüzeylerle çalışma • Kaplama yüzeyleri oluşturma • Polyline lar kullanarak keskin köşeli yüzeyler oluşturma • Budanmış düzelmesel yüzey oluşturma • Üretilebilen yüzeylerle çalışma • Yüzeyleri düzenleme Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
14Standart parça oluşturma ve varolan parçalarla çalışma • Standart cıvata bağlantı montajı oluşturma • Standart mil ve mil geometrisini oluşturma • Mil üzenine diş ekleme • Mil üzerine profil ekleme • Mil düzenleme • Mil üzerine standart rulman ekleme Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
153 B parçalar üzerinde bireysel gerilim hesaplama • Parçaya yük ve mesnetlerin eklenmesi • Parçada otomatik meshleme • Hesap sonuçlarının alınması ve değerlendirme Dönem boyunca verilen ödevlerin dosya olarak teslimi Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi Yazılımı kullanarak anlatılan konuların uygulaması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muhtelif SoldWorks çalışma ve eğitim kitapları Muhtelif SoldWorks çalışma ve eğitim videoları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması166
Proje Hazırlama339
Proje Tasarımı /Yönetimi339
Bireysel Çalışma11414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Rapor313
Ev Ödevi10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555   
ÖÇ2555555555555   
ÖÇ3555555555555   
ÖÇ4555555555555   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr