Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OGD301ORGANİK GIDA ÜRETİMİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tüketiminin giderek arttığı organik gıdaların üretimi ve ticareti konularında öğrenciyi bilgilendirmek, söz konusu gıdaların sağlık, güvenlik, beslenme ve duyusal özellikleri bakımından özelliklerini irdelemek ve organik tarım ile organik gıda arası ilişkinin önemini aktarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL
Öğrenme Çıktıları
1Organik gıda üretimi kavramını açıklayabilme
2Organik gıda üretimi için gerekli yasal düzenlemeleri listeleyebilme
3Organik tarım ve organik gıda arası ilişkiyi değerlendirebilme
4Organik gıda üretimi, gıda kalitesi ve tüketimi arasındaki ilişkileri açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik tarımın önemi ve esasları, gıda güvenliği, organik gıda üretiminin temel esasları, organik gıdalar, organik sertifikasyon, organik gıdaların depolanması, taşınması ve ticareti, organik gıda üretiminde Ar-Ge ihtiyacı, diğer ülkelerdeki organik gıda üretim sistemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik tarım kavramı, organik tarımın dünyada ve ülkemizdeki durumuilgili konu ile ilgili uygulama
2Organik bitkisel ve hayvansal üretimin temel esaslarıilgili konu ile ilgili uygulama
3Gıda güvenliği ve önemiilgili konu ile ilgili uygulama
4Organik gıda üretimi, sağlık ve çevre arası ilişkiilgili konu ile ilgili uygulama
5Organik gıda üretiminin esaslarıilgili konu ile ilgili uygulama
6Organik gıda üretiminin avantajlarıilgili konu ile ilgili uygulama
7Organik bitkisel gıdalarilgili konu ile ilgili uygulama
8ArasınavYazılı
9Organik hayvansal gıdalarilgili konu ile ilgili uygulama
10Organik gıdaların kalite kontrolüilgili konu ile ilgili uygulama
11Organik gıda üretimini denetlenmesi ve yasal düzenlemelerilgili konu ile ilgili uygulama
12Organik gıdaların depolanması ve taşınmasıilgili konu ile ilgili uygulama
13Organik gıda ticareti ve uluslararası yasalarilgili konu ile ilgili uygulama
14Organik gıda üretimini sorunlarıilgili konu ile ilgili uygulama
15Organik gıda üretiminin geleceğiilgili konu ile ilgili uygulama
16Final sınavıyazılı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) IFOAM, 2005. Principles of Organic Agriculture (www.ifoam.org) 2) Willer, H. and Klicher, L. (Eds.), (2010): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2010. IfOM, Bonn, FiBL, Frick, ITC, Geneva (www.organic-world.net) 3) Altieri, M.A., C.I. Nicholls and M.S. Wolfe, 1996. ‘Biodiversity- A Central Concept in Organic Agriculture: Restraining Pests and Diseases’ in Fundamentals of Organic Agriculture ed. By T.V. Ostergaard, Vol. 1, 11th IFOAM Int. Scientific Conference, Copenhagen, pp. 91-112. 4) Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming Press, UK. 5) Olesen, J.E., R. Eltun, M.J. Gooding, E.S. Jensen and U. Köpke, 1999. Designing and Testing Crop Rotations for Organic Farming, Proc. From an Int. Workshop, DARCOF Report No.1, www.foejo.dk.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr