Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ENR301ENERJİ BİTKİLERİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, enerji bitkilerinin yetiştirme tekniği ve kullanım alanları hakkında temel bilgiye sahip olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hakan GEREN
Öğrenme Çıktıları
11. Enerji bitkileri tarımına giriş, önem
22. Biyokütle olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi kazanmak
33. Biyoetanol olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi sahibi olmak
44. Biyodizel olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi sahibi olmak
55. Enerji bitkilerinin yetiştirme tekniklerinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, enerji bitkilerinin önemi, biyokütle, biyoetanol ve biyodizel olarak kullanılan enerji bitkileri yetiştiriciliği (tarımı)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Giriş, enerji bitkilerinin önemi (1. Introduction, the importance of energy crops)Kaynak tarama
22. Dev kral otu yetiştiriciliği (2. Cultivation of giant king grass)Kaynak tarama
33. Miskanthus (fil otu) yetiştiriciliği (3. Cultivation of miscanthus)Kaynak tarama
44. Kargı kamışı yetiştiriciliği (4. Cultivation of giant reed)Kaynak tarama
55. Dallı darı yetiştiriciliği (5. Cultivation of switch grass)Kaynak tarama
66. Tatlı darı (sorgum) yetiştiriciliği (6. Cultivation of sweet sorghum)Kaynak tarama
77. Şeker pancarı yetiştiriciliği (7. Cultivation of sugar beet)Kaynak tarama
8Ara sınav
99. Şeker kamışı yetiştiriciliği (9. Cultivation of sugar cane)Kaynak tarama
1010. Kenaf yetiştiriciliği (10. Cultivation of kenaf) Kaynak tarama
1111. Kenevir yetiştiriciliği (11. Cultivation of hemp) Kaynak tarama
1212. Jojoba yetiştiriciliği (12. Cultivation of jojoba) Kaynak tarama
1313. Barbados cevizi (Jatropha) yetiştiriciliği (13. Cultivation of jatropha) Kaynak tarama
1414. Argan yetiştiriciliği (14. Cultivation of argan) Kaynak tarama
1515. Kolza yetiştiriciliği (15. Cultivation of raps) Kaynak tarama
16Final sınavı Kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. El Bassam, N., 1998. Energy plant species, Their use and impact on environment and development, James & James Ltd UK, 321p. 2. Jones, M.B. and M.Walsh, 2007. Miscanthus, for energy and fibre, Earthscan UK, 192p. 3. Öztürk, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi, Ankara, 367s 4. Acaroğlu,M., 2007, Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dğt, 609s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma7535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1322233222323222
ÖÇ2111111111111111
ÖÇ3111111111111111
ÖÇ4111111111111111
ÖÇ5333333332333223
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr