Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
PYE302PEYZAJ EKONOMİSİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenecek; peyzaj ve çevre sorunlarının analizinde ekonomik kavramları kullanmada bilgi ve beceri kazanacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Ekolojik ve peyzaj sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri öğrenebilme
2Ekosistem ve peyzaj hizmetlerinin ekonomik değerleme yöntemlerini kavrayabilme
3Grafik kullanarak sayısal ve sözel olarak problemleri analiz edebilme
4Güncel ekolojik sorunları ekonomik bakış açısıyla yorumlayabilme
5Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme
6Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Ekonomi ve Ekoloji Bağlantısı, Kaynak Kıtlığı • Fiyat Teorisi, Peyzaja Ekonomik Yaklaşım • Piyasa Başarısızlıkları ve Dışsallıklar • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda-Masraf Analizi • Örnek Olaylar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Kuralları
2Ekonomi ve Ekoloji Bağlantısı, Ekonomi ve Ekoloji Açısından Peyzajın Önemi
3Ekonominin ana sorunları, Kaynak Kıtlığı ve Seçimler
4Temel Ekonomik ve Ekolojik Kavramlar
5Fiyat Teorisi: Arz, Talep ve Esneklikler
6Peyzaja Ekonomik Yaklaşım: Peyzaj Arzı ve Talebi, Peyzaj Arz Zinciri
7Piyasalar ve piyasa başarısızlıkları
8Ara sınav
9Kamusal Mal ve Dışsallıklar, Pozitif ve Negatif Dışsallıklar
10Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma
11Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Kaynaklar
12Ekonomik Değerleme, Değerleme Yöntemleri ve Yaklaşımlar
13Ekosistem Hizmetleri, Peyzaj Hizmetleri ve Toplam Ekonomik Değer
14Fayda ve Masrafların Ölçülmesi
15Örnek Olaylar: Peyzajın Rekreasyonel Değeri, Peyzaj için Ödeme İstekliğinin Ölçümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 2. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 3. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 4. Bowers, J., 1997. Sustainability and Environmental Economics: An Alternative Text, Prentice Hall, An Imprint Pearson Education, Singapore. 5. Dinler, Z. (2009). İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama188
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma144
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr