Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BBZ302BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste önemli bahçe ve tarla bitkilerinde beslenme bozuklukları ile ilgili belirtiler teorik ve görsel olarak açıklanacaktır. Söz konusu bitkilerin beslenme durumu hakkında hızlı ve doğru teşhis becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İzzet Zeki ATALAY
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerin beslenme durumlarının belirlenmesinde gözle teşhisin öneminin açıklanması
2Bitkilerde besin elementi noksanlık veya fazlalıklarının belirlenmesine yardım eden farklılıkların açıklanması
3Bitkilerde noksanlık veya fazlalıkların ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerin öğrenilmesi
4Bitkilerde besin elementi noksanlık veya fazlalık belirtilerinin teorik ve görsel olarak açıklanması
5Bitkilerde besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörlerin açıklanması
6Bitkilerde besin elementi sınır değerlerinin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması.Turunçgil, bağ elma, hıyar,domates,mısır,tahıllar, pamuk, patates ve tütünde besin elementi noksanlık ve fazlalıklarında ortaya çıkan belirtiler, bu bitkilerdeki besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörler. Bahçe bitkilerinde besin elementi sınır değerleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak Verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması Makro besin elementi noksanlıkları
2Bitki besleme bozukluklarında görülen belirtilerdeki farklar Mikro besin elementi noksanlıkları
3Bitkilerde beslenme sınır değerleri ve bunları etkileyen faktörler Besin elementi toksisitesi
4Turunçgillerde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Turunçgillerde besin elementi noksanlıkları
5Bağlarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Bağlarda besin elementi noksanlıkları
6Elma bahçelerinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleriBağlarda besin elementi noksanlıkları
7Domates bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Elmada besin elementi noksanlıkları
8ARA SINAV
9Hıyarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Hıyarda besin elementi noksanlıkları
10Mısır bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Mısırda besin elementi noksanlıkları
11Tahıllarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Tahıllarda besin elementi noksanlıkları
12Pamuk bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Pamukda besin elementi noksanlıkları
13Patatesde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Patatesde besin elementi noksanlıkları
14Tütünde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri Tütünde besin elementi noksanlıkları
15Beslenme Bozukluklarının Bahçe şartlarında gözlenmesi Beslenme Bozukluklarının Bahçe şartlarında gözlenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Wallace, T.C.B.E., M.C.D.Sc.F. R.I.C., V.M.H., F.R.S. 1961. The Diagnosis of Mineral Deficiencies in Plants.Univ. of Bristol Agr. And Hort. Research Station ,Long Ashton,Bristol, London. 2.Sprague, H.B., 1964. Hunger SSigns in Crops. David McKay Comp. Inc. Washington, USA. 3.Bergmannn, W., 1992.Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag Jena, Stutgart.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11       1 2    
ÖÇ2   2  2  1   3 
ÖÇ3123 22 3   3323
ÖÇ4   1  2 2      
ÖÇ51         13   
ÖÇ6 2             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr