Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
DEO302TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tarım sadece teknik ve ekolojik olmayıp, ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde tarımın gelişimi, önemi ve geleceği ile ilgili konularda bilgi ve vizyon sahibi olması düşünülmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
2Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
3Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
4Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyadaki farklı medeniyetlerde tarım ve tarihsel gelişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımın Önemi ve ArkeobotaniTanışma
2Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi Okuma-Kaynak tarama
3Orta Asya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
4Bereketli Hilal’de TarımOkuma-Kaynak tarama
5Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde TarımOkuma-Kaynak tarama
6Anadolu Medeniyetlerinde TarımOkuma-Kaynak tarama
7Selçuklu ve Osmanlılarda TarımOkuma-Kaynak tarama
8Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal GelişmeOkuma-Kaynak tarama
9Arasınav
10Endülüs’de TarımOkuma-Kaynak tarama
11Amerika Kıtasında Tarımsal GelişmeOkuma-Kaynak tarama
12Afrika ve Avustralya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
13Türkiye’de Tarım ve tarımsal GelişmeOkuma-Kaynak tarama
14Avrupa Birliği Tarımı ve Ortak tarım Politikası Okuma-Kaynak tarama
1521. Yüzyılda Tarımın Stratejik Önemi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirci, R., Özçelik A., 1990, Tarım Tarihi, AÜZF, Yayın No: 1186, Ankara Nesbitt, M., 1995, Anadolu’da Arkeo Botani, Ercan, T., 1984 Ege Bölgesinde Arkemetrik Çalışmalar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Richerson, P, Boyd. R, Bettinger, R., 2000, The Origins of Agriculture as a Natural Experiment in Cultural Evolution, Şardağ, K., 2005 Anadolunun Sakinleri, Bilim Teknik Ekim. 70-73s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr