Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TRG302TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bitkilerde hangi özelliklere ilişkin genlerin bitkilere nasıl aktarıldığı ve bitkilere ne tür özelliklerin kazandırıldığı hakkında bilgi edinmesidir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Muzaffer TOSUN
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde hangi özelliklerin gen aktarılarak değiştirildiği hakkında bilgi edinebilme
2Aktarılan genlerin bitkilere ne tür değişikler kazandıracağını öğrenebilme
3Transgenik bitkilerde hangi yöntemlerin kullanıldığını ortaya koyabilme ve çalışmalarına uygulayabilme ve projelerinde sentezleyebilme
4Transgenik bitkilerde moleküler mekanizmaların neler olduğunu kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerde Rekombinant DNA teknolojisi, bitkilere total herbisitlere ve bazı böceklere dayanıklılık kazandırılması, bitkilerin gıda kalitesinin iyileştirilmesi, bitkilere biyotik ve abiyotik streslere karşı dayanıklılık kazandırılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2Rekombinant DNA teknolojisi
3Rekombinant DNA teknolojisi
4Gen aktarma yöntemleri
5Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkiler
6Böceklere dayanıklı transgenik bitkiler
7Gıda kalitesi değiştirilmiş transgenik bitkiler
8Ara sınav
9Virüslere dayanıklı transgenik bitkiler
10Fungal ve bakteriyel hastalıklara dayanıklı transgenik bitkiler
11Terminatör gen teknolojisi
12Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin çevresel riskleri
13Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin sağlık riskleri
14Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin ekonomik riskleri
15Transgenik Bitkilerin geleceği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Primrose,S.B.and R.M.Twyman,2008.Principles of Gene Manipulation and Genomics 2.Özcan,S.,E.Gürel ve M.Babaoğlu,2001. Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları.S.Ü.Vakfı Yayınları. 3.Halfold G. Nigel, 2006. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops. John Wiley and Sons Ltd. UK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma6636
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr