Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
CAL201ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsan psikolojisi incelenerek grupların ve toplulukların arasında doğrusal iletişim kurabilmek. Sosyalleşme süreci içinde davranış bozukluklarını gidermek. Birlikte çalışma azmini ve verimliliğini arttırmak. Ülke ekonomisine yeni insan girdileriyle ulusal başarıya katkıda bulunmak. Çağdaş bir vatandaş kitlesi oluşturmaya yönelik bilinç kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist. Prof. Suavi TUNCAY
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerimizin iş hayatına atılması aşamasında uyum ve yeteneklerini arttırmak
2İş hayatının önceliklerini algılamak Pozisyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve iş disiplini ile verimlilik ilişkisini yönetebilmelerini sağlamak.
3Kurumsal yapıların yasal mevzuatları hakkında bilgilerini arttırmak.
4İş Bölümü ve kurumsal hiyerarşi ile sorumluluk düzeylerini örtüştürmek.
5Boş zamanları değerlendirme ve sosyalleşme süreçlerinde etkinlik sağlamak
6Gerek bireysel ve gerekse kurumsal açılardan iletşim sorunlarını ortadan kaldırabilmenin yol ve yöntemleri hakkında bilgilerini arttırarak uygulama örneklerinden haberdar etmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bireyin öncelikle sağlıklı olması ve çalışmış olduğu kurumlarda ve iş alanlarında huzurlu mutlu ve verimli olabilmesinin koşullarının neler olduğunun öğrenilmesini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalar, deneyler ile literatürden haberdar etmek ve uygulamalar hakkında bilgisini artırmak hedeflenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalışma psikolojisinin tanımı ve kapsadığı alan
2Çalışma psikolojisinin psikoloji bilimiyle ilişkisi
3Çalışma psikolojisi ve Sosyolojik örüntüler
4Kurumsal yapılar ve yönetim
5Yönetimler ve verimlilik ilişkisi.
6Yönetimde yasal mevzuat tanımı.
7Arasınav
8Strest yönetimi ve mobbing.
9iletişim ve verimlilik ilişkisi.
10Kurumsal yapılarda iletişimin boyutları.
11Boş zamanları değerlendirme sosyolojisi.
12Çalışma psikolojisi açısından teknolojik ihtiyaçlar
13Çalışma psikolojisi içinde ödül ve değerlendirmeler.
14Çalışma psikolojisi açısından ulaşım ve kent örgüsnün yeri ve önemi.
15Çalışma psilojisi açısından yeni öneriler ve genel değerlendirmeler.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Suavi TUNCAY, Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu, Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Güz 2000 Cilt: 1 Sayı: 1 Muğla 2. Suavi TUNCAY, İletişim, Çevre Etkileşimi ve Ulusal Mensubiyet Bilincinin Algılanması İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 31. Kitap, 2005 İstanbul. 3. Suavi TUNCAY, Marka, Moda ve Müzik Kültürünün Türk Gençliğine Etkilerinin Ulusal Çıkar ve Ulusal Bilinç Açısından İrdelenmesi, Türkbilim, S.3, 2010, İzmir. 4. Suavi TUNCAY, Kurumsal Yapıların Fonkiyonelleştirilmesinde Stres Yönetiminin Motivasyon ve Liderlik İle Örtüştürülmesi, E.Ü, Yeni Düşünceler, Yıl:2 Şubat 2007, İzmir. 5.Feyzullah EROĞLU, Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, 2004, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma5840
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   5           
ÖÇ2   5           
ÖÇ3   5           
ÖÇ4   5 44        
ÖÇ5   5           
ÖÇ6   5 4         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr