Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM414YATIRIM ANALİZİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, öğrencilerin tarımsal üretime ve önemli bileşenlerinden birisi olan tarımsal mekanizasyona yapılacak yatırımları analiz etmeleri ve raporlamaları öğretilecektir. Elde edecekleri, bilgi ve beceriler ile yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme/yönlendirebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Tarım, tarımsal mekanizasyona ve mekanizasyon araçlarının üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama
2Yatırım için gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek karar verme
3Yatırım planlaması yapabilme
4Yatırımla ilişkili ilgili finans kaynaklarını bulma
5Yatırımın geleceği ile ilgili kestirimde bulunma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yatırım analizi ve Planlama Tekniklerinin temel ilkeleri, Piyasa analizi (rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri),Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması,Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler
3Piyasa etüdü,rekabet ortamının analizi, talep tahmin yöntemleri
4Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, kapasite seçimini etkileyen faktörler, kapasite çeşitleri, başabaş noktası analizi
5Projenin teknik yönünün ortaya konması(teknoloji seçimi, özellikleri)
6Kuruluş yeri seçiminde kullanılan objektif ve subjektif yöntemler, Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler
7Projelerde kullanılabilecek finansman kaynakları, finansman planı, sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme oranının seçimi
8Arasınav
9Projenin gelir-giderleri, nakit akım analizi, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması
10Projelerin mali açıdan değerlendirilmesi, (Net bugünkü değer, fayda-masraf oranı, iç karlılık oranı, dinamik geri ödeme süresi, rantabilite oranı), örnek projeler üzerinde tartışma
11Projelerin ekonomik yönden değerlendirilmesi(istihdam, katma değer, döviz katkısı), örnek projeler üzerinde tartışma
12Risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri, örnek projeler üzerinde tartışma
13Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması
14Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
15Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KİTAPLAR: Rehber, Erkan ve Ahmet Erkuş(2007), Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, 5. Baskı, Bursa. Albayrak, Burhan, (2005), Proje Yonetimi, Nobel Yayin Dağıtım, Ankara. İnan, Hakki (2000), Proje Hazirlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ. White, John A., Marvin H. Agee, ,Kenneth E. Case(1989), Principles of Engineering Economic Analysis, John Wilwy and Sons. Gittinger, J. Price (1982) Economic Analysis of Agricultural Projects, The John Hopkins University Press, London. Yurdakul, Oğuz (1999), Proje Hazirlama ve Degerlendirme, C.U. Yayin No: 147, Ders Kitaplari: A-48, Adana. Dogruer, Mete, (2005), Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayinlari ,540. Francis, J. Clark 1991, Investments: Analysis and Management, McGraw Hill Book Co., Singapore. Balçık, Bahaettin,(2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın, Ankara, mart. Şahin, Hüseyin,(2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi kitapevi, Bursa. Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya, (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. Riggs, James., L.(1982) Engineering Economics, Oregan State University, McGraw-Hill book Company. Aksöz, İbrahim(1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Bornova-İzmir. Balçık, Bahaettin(2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Anbar,Adem ve Değer Alper, (2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15       3      
ÖÇ25   4   3      
ÖÇ35   4   4      
ÖÇ45   4   3      
ÖÇ55   4   3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr