Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
HIZ402HIZLI OKUMA TEKNİKLERİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Okuma öğrenmenin temel ilkelerinden bir olması bakımından çağdaş toplumlarda bu eylemin daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi bir gereksinim haline gelmiştir.Etkili, hızlı anlayarak okuma teknikleri sayesinde okumayı sevdirmek, okuduğunu günlük hayatta kullanılabilir hale getirmek bu dersin amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hızlı okumanın önemini kavramak.
2Hızlı okuma tekniklerini kavrayarak öğrenmek.
3Okunan metinleri doğru anlama ve anlatabilme yeteneğini kazanmak.
4Okuyarak sorgulayıcı, yorumlayıcı, yapıcı bir düşünce anlayışını geliştirebilmek.
5Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü, sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okuma eyleminin öğrenmenin temeli olduğu ve bu eylemin görme algılama ve belleme aşamalarından meydana gelen bir eylem olduğunu bireyin okuma kapasitesinin geliştirmesinin mümkün olduğu ve buna karşı duran engellerin ortadan kaldırılması okuma eyleminin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasıyla ilgili teknikler sayesinde kişinin okuma kapasitesinin artırılabileceği hızlı okuma ile kapasitesinin artacağı farklı okuma teknikleri sayesinde bireyin okuma algılama ve belleme kapasitesinin artırılarak daha iyi bir okuma ve öğrenmenin mümkün olduğu kavratılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsam ve kurallar.Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi.
2Okuma ve Önemi.Okuma: Ruşen, 22-33. uygulama.
3Okuma ve Türleri.Okuma: Ruşen, 55-57. uygulama.
4Etkin Okuma.Okuma: Ruşen, 141-158. uygulama.
5Anlamak ve Aşamaları.Okuma: Ruşen,133-140. uygulama.
6Hızlı Okuma.Okuma: Ruşen, 58-69. uygulama.
7Hızlı Okuma Engelleri.Okuma: Ruşen, 37-51. uygulama.
8Ara Sınav.
9Okumayı Hızlandırma Çalışmaları.Okuma: Ruşen, 141-158. uygulama.
10Göz Egzersizleri.Okuma: Ruşen, 179-189. uygulama.
11Aktif Görüş Alanı.Okuma: Ruşen, 190-216.uygulama.
12Sıçrama Mesafeleri.Okuma: Ruşen, 222-242. uygulama.
13Blok Okuma Alışkanlığı.Okuma: Ruşen, 243-250. uygulama.
14Seçerek Okuma.Okuma: Ruşen, 107-110. uygulama.
15Seçerek Okuma Türleri.Okuma: Ruşen, 110-119. uygulama.
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ruşen, Mustafa; Hızlı Okuyarak Anlama ve Seçmeli Okuma Yöntemleri.İst. Alfa Yayıncılık 2003. Hızlı Okuma Teknikleri Ders Notları Hz. Komisyon. Ank. 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14114
Alan Çalışması5210
Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr