Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM431HASSAS TARIMSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Hassas Tarımın temel yaklaşımını kavramalarını, ilgili donanım ve yazılımları tanımalarını ve kullanmalarını, uygulama haritalarının üretilmesini ve kullanımını, karar vermede verileri etkin olarak kullanmalarını ve dünya genelinde Hassas Tarım uygulamaları ile ilgili bilgi birikimi edinmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Küresel konum belirleme sistemlerini ve bu sistemlerin Hassas Tarımda kullanımını kavrayabilme.
2Tarla ve bitkiye ait özelliklerin ölçülmesini, haritalanmasını ve ilgili donanımların ve yazılımların kullanımını kavrayabilme.
3Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve bu sistemlerin kullanımını kavrayabilme.
4Değişken düzeyli uygulama yapabilmek için “Uygulama Haritası” oluşturabilme.
5Tarım robotları ve kullanımlarını kavrayabilme.
6İleri tarım teknolojileri ile ilgili dünya genelinde bilgi birikimi oluşturabilme ve gelecekle ilgili projeksiyon oluşturabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küresel konum belirleme sistemleri, Coğrafi bilgi sistemleri, verim ölçüm ve haritalama sistemleri, Tarımsal üretimde değişkenlik kavramı, heterojiniteyi dikkate alan örnekleme yöntemleri ve araçları, toprak elektirksel geçirgenliği, uzaktan algılama, değişken düzeyli uygulama teknolojisi, değişken düzeyli uygulama haritaları ve yazılımlaları, GPS destekli dümenleme sistemleri, Tarım robotları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, Hassas Tarıma genel bir bakış, Hassas Tarımın Prensipleri Tanışma
2Küresel konum belirleme sistemleri (GPS, DGPS, RTK GPS),
3Coğrafi Bilgi Sistemleri
4Verim ölçümü ve haritalama sistemleri
5Konumsal değişkenlik, örnekleme yöntem ve araçları (toprak, bitki vd.)
6Toprak elektriksel geçirgenliği
7Uzaktan algılama (elektromanyetik spektrum, spektral yansıma)
8Arasınav
9Değişken düzeyli uygulama teknolojisi
10Değişken düzeyli uygulama haritaları ve haritalama yazılımları
11GPS güdümlü uygulamalar (Auto steering vd.)
12Hassas Tarımın ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirilmesi
13Tarla robotları
14Kapalı alan robotları
15Gelecekteki uygulamalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Morgan M. and D. Ess. 2003. The precision-farming guide for agriculturists. 2nd Ed. John Deere Publishing. Moline, Illinois, USA. 2. Pierce, F. J., and E. J. Sadler (eds). 1997. The state of site-specific management for agriculture. ASA Misc. Publ., ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. 3. Potash & Phosphate Institute (PPI). 2008. Site-Specific Management Guidelines [Online]. Available at: http://www.ipni.net/ (verified 15 Jan. 2008). 4. Course Notes: Lecture handouts will be provided and/or will be available in the class website.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15 5            
ÖÇ25 5 4          
ÖÇ35 5 4          
ÖÇ45 4 4          
ÖÇ55 4 4          
ÖÇ65 5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr