Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEP301SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Seracılık faaliyetinin ekonomik yönleri ve planlanması konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yetkinlik kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Seracılığın yapısal özelliklerini ve üretim teknikleri farklılıklarını açıklayabilme
2Seracılıkta girdi tedariki ve ürün seçimi özelliklerini kavrayabilme
3Sera planlaması ve yönetimine yönelik bilgiler edinebilme
4Seracılıkta maliyet ve karlılık unsurlarını kavrayabilme
5Seracılık ürünlerine yönelik tüketici tercihlerini analiz edebilme
6Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar özelliklerini irdeleyebilme
7Seracılıkla ilgili yatırım projesi hazırlayabilme ve ekonomik yönden değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Dünyada ve Türkiye’de seracılık * Seracılıkta üretim yeri, yapı materyali ve örtü tipi seçimi * Seracılıkta girdi tedariki ve kullanımı * Seracılıkta ürün seçimi ve üretim planının hazırlanması * Seracılıkla ile ilgili yasal düzenlemeler ve devlet destekleri * Seracılıkta örgütlenme * Seracılık yatırımları için finansman kaynakları * Seracılık ürünlerine yönelik talep tahminleri * Seracılıkta işgücü kullanımı ve ücret yönetimi * Seracılıkta kalite kontrol süreçleri * Seracılık ürünlerinin piyasaya hazırlanması * Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar olanakları * Seracılıkta maliyet ve kârlılık analizleri * Seracılıkta projelendirme ve fizibilite analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dünyada ve Türkiye’de seracılıkÖrnek inceleme
2Seracılıkta üretim yeri, yapı materyali ve örtü tipi seçimiÖrnek inceleme
3Seracılıkta girdi tedariki ve kullanımı Örnek inceleme
4Seracılıkta ürün seçimi ve üretim planının hazırlanmasıÖrnek inceleme
5Seracılıkla ile ilgili yasal düzenlemeler ve devlet destekleriÖrnek inceleme
6Seracılıkta örgütlenmeÖrnek inceleme
7Seracılık yatırımları için finansman kaynaklarıÖrnek inceleme
8Ara sınav
9Seracılık ürünlerine yönelik talep tahminleriÖrnek inceleme
10Seracılıkta işgücü kullanımı ve ücret yönetimiÖrnek inceleme
11Seracılıkta kalite kontrol süreçleriÖrnek inceleme
12Seracılık ürünlerinin piyasaya hazırlanmasıÖrnek inceleme
13Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar olanaklarıÖrnek inceleme
14Seracılıkta maliyet ve kârlılık analizleriÖrnek inceleme
15Seracılıkta projelendirme ve fizibilite analizleriÖrnek inceleme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Boodley, J., 2008, The Commercial Greenhouse, Third Edition, Delmar Cengage Learning, Hardcover, 799 p. Engindeniz, S., Gül, A., 2002, Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Sebze Üretim Ekonomisi, İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği, TZOB Yayın No:232, Ankara. Engindeniz, S., Durmuşoğlu, E., Eltez, R.Z., Yağmur, B., Yılmaz, İ., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2008, Seralarda Güvenli Sebze Üretimi ve Pazarlaması, TÜBİTAK Proje Yayınları, Yediveren Matbaacılık, İzmir. Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2009, Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:3, İzmir. Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F., Demirci, R., 1995, Tarım Ekonomisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:15, Ankara. Günay, A., Bülbül, M., 1999, Sera Ürünlerinin Pazarlanması, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Yayınları:3, Bergama, İzmir. Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H., Gündoğmuş, E., 1999, Tarımsal Ürünler İçin Gelir ve Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara. McMahon, R.W., 2000, An Introduction to Greenhouse Production, 2nd Edition, Curriculum Materials Service, The Ohio State University, 385 p. Nelson, P.V., 2011, Greenhouse Operation and Management, 7th Edition, Prentice Hall, Paperback, 692 p. Rawson, L., 2010, Greenhouse Management, Nabu Press, Paperback, 414 p. Rehber, E., Erkuş, A., 2007, Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bursa. Sevgican, A., 2002, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı Tarım), Cilt 1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Sevgican, A., 2003, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım), Cilt 2, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Spash, C., 2002, Greenhouse Economics:Value and Ethics, Routledge Books, Hardcover, 320 p. Titiz, K.S., 2004, Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası, ANSİAD Yayınları, Antalya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr