Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001172016ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim nedir? Bireyler arası iletişim türleri ve teknikleri, iletişim engelleri, sağlıklı iletişim ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep DERE
Öğrenme Çıktıları
1Kişiler arası iletişimin önemini açıklar.
2İletişim türlerini ve tekniklerini listeler.
3İletişim türlerini ve tekniklerini örnek verir.
4Olumlu ve olumsuz iletişime örnek verir.
5Kişiler arası iletişim engellerini sıralar.
6Kişiler arası iletişim sorunlarını yorumlar.
7Kişiler arası problem çözmede uygun yollara karar verir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim,iletişim türleri,iletişim engelleri,sağlık iletişim konularına yer verilmiştir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0İletişim tanımı ve önemiYokYok
1İletişim araçlarıYokYok
2İletişim türleri ve teknikleriYokYok
3İletişim türleri ve teknikleriYokYok
4Dinleme becerileriYokYok
5Tepki vermeYokYok
6Empati kavramı ve aşamalarıYokYok
7Olumlu iletişimYokYok
8Olumsuz iletişimYokYok
9İletişim EngelleriYokYok
10Kişiler arası iletişimYokYok
11Kişiler arası iletişimi engelleyen etmenlerYokYok
12Kişiler arası iletişim sorunlarıYokYok
13Kişiler arası problem çözmede uygun yolları kullanmaYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cihangir, Z. 2004. Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2. Mc Whirter, J.ve Voltan-Acar, N. 2000. Ergen ve Çocukla İletişim. US-A Yayıncılık, Ankara. 3. Pembecioğlu, N.2006. İletişim ve Çocuk. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1232            
ÖÇ2333            
ÖÇ3333            
ÖÇ43 3            
ÖÇ5333            
ÖÇ633             
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr