Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001192016ELEŞTİREL DÜŞÜNME, YARATICILIK VE GİRİŞKENLİKSeçmeli112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yeni nesillerin her alanda sağlıklı gelişim göstermeleri için uğraş verecek olan çocuk gelişimci adaylarının, bireysel farklılıkları kabul eden, bireylerin her alanda gelişim ve öğrenmeye karşı istek, merak ve heyecanını destekleyen, farklı ve orijinal fikirler üretebilen kişiler olarak yetişmesine destek olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik ile ilgili temel kavramları bilir.
2Eleştirel düşünmenin, yaratıcılığın ve girişimciliğin önemini kavrar.
3Karşılaşabileceği problem durumlarında eleştirel düşünme açısından edindiği temel bilgileri kullanır.
4Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
önerilen husus yoktur
Dersin İçeriği
Çocuklarda dinleme, doğru soru sorma becerileri ve sorgulama becerilerinin, hayal güçlerinin, paylaşım duyguları ile işbirlikli çalışma becerilerinin, öz güvenlerinin, liderlik özellik ve potansiyellerinin geliştirilmesine, çocukların sahip oldukları liderlik ve girişkenlik özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesine yönelik çalışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dinleme becerisi ve önemi, çocuklarda dinleme becerisiyokyok
1Doğru soru sorma, soruların değeri, sorgulama ve önemiyokyok
2Eleştiri, eleştirel düşünme ve önemiyokyok
3Çocuklarda eleştirel düşünme ve geliştirilmesiyokyok
4Yaratıcılık ve önemi, yaratıcılıkla ilgili kavramlar, yaratıcılığın boyutlarıyokyok
5Yaratıcı bireylerin özellikleri, çocuklarda yaratıcılık ve geliştirilmesiyokyok
6Yaratıcılığı destekleyen ve engelleyen faktörleryokyok
7Ara Sınavyokyok
8Yaratıcılık, eleştirel düşünme ve yeniliklerin ilişkisiyokyok
9Girişkenlik ve önemi, girişkenlikle ilgili kavramlar.yokyok
10Çocuklarda girişkenlik, liderlik ve geliştirilmesiyokyok
11Çocuklarda girişkenlik ve liderlik özelliklerinin ortaya çıkarılmasıyokyok
12Girişkenlik ve liderliğin olumlu-olumsuz yönleriyokyok
13İcatlar ve ortaya çıkışları ile ilgili hikayeler ve pasajların paylaşımıyokyok
14Girişimciler ve girişimcilik ile ilgili hikayeler ve pasajların paylaşımıyokyok
15Yarı yıl sonu sınavıyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Üstündağ, T. (2003). Yaratıcılığa yolculuk. Pegem A. Yayıncılık. Tuna, F. G. (2014). Nasıl girişken olursunuz? (Çev.) Kuzey Yayınları. Fisher, R. (2005). Teaching children to think. Nelson Thornes.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1      2 5      
ÖÇ2        5      
ÖÇ3      4 5      
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr