Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001142016TEMEL İLK YARDIMSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; *Acil durumlarda sakin, düzenli ve hemen uygulamaya geçebilme, *Toplum felaketlerinin neler olabileceğini ve bu anlarda kendisinden beklenenleri uygulayabilme yeteneğini geliştirme, *Acil durumlar sonucu gelişen problemleri çözümleyebilme bilgi ve becerisini kazandırmadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Meryem YAVUZ, Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ, Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin tanımı ve amaçları; ilk yardımın tanımı ve temel ilkeleri; kanamalarda ilk yardım; temel yaşam desteği; yanık ve sıcak çarpmasında, donmalarda ilk yardım; kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde, böcek sokmalarında ilk yardım; hasta ve yaralıların taşınması; olağanüstü durumlardaki stratejiler; olağanüstü durum öncesi, sırası ve sonrasında planlama, yönetme, değerlendirme; nükleer ve biyolojik afetler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yavuz M, Korkmaz FD, Özbayır T. Temel İlk Yardım. Meta Basım, İzmir, 2012. 2. Black J.M., Hawks J.H. Medical-Surgical Nursing Clinical Management for Pozitive Outcomes. 7. ed. USA. 2004. 3. Erdil F., Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı. Ofset Tasarım. Ankara.1999 4. Karadakovan, A. Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi,2010 5.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, 2009 6. Temel Cerrahi Kitabı, Güneş Kitapevi, Ankara, 2004, 7. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2003 8. Friedman, T; Moley, J. F. ; Washington Cerrahi El Kitabı, 2. Baskı, Mersin, Nobel Tıp Kitapevi. 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr