Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001182016ERKEN OKUR-YAZARLIKSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilişsel ve dil gelişimi ile ilgili temel kavramların ve teorilerin, dil gelişiminin biyolojik sosyal ve bilişsel özelliklerinin, dil gelişim dönemlerinin, dil gelişim sürecinde etkili olan pozitif ve negative faktörlerin ve dil ve düşünce arasındaki etkileşimin kavranmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Şakire Ocak Anlıak
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş., Çimen, S. (2001) Çocuk Gelişimi I – II İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık Gander, Mary J.; Gardiner, Harry W. (2001) Çocuk ve Ergen Gelişimi (Ed. Bekir Onur), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları Arı, Ramazan (2006) Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım Senemoğlu, Nuray (1998) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara:Özgen Matbaası Arı, Ramazan., Gençdoğan, Başaran., Sarı, Hakan., Başaran, Ilgın., Yılmaz, Fedai. ve Şeker, Selim. (2002) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Mikro Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr