Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502002132016ÇOCUK VE ÇEVRESeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde dinamik sağlık bakım sistemleri içinde hemşirelerden yeni rol beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Zümrüt BAŞBAKKAL, Assist. Prof. Dr.Bahire BOLIŞIK, Assist. Prof. Dr.Figen YARDIMCI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders çocuk sağlığı hemşireliğinin regülasyonunda, uygulamalarında liderlik, etik, sosyal ve toplumsal politikalarda ve teknolojik uygulamalarda mevcut yenilikleri araştırmayı ve incelemeyi içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Behrman,R.E., Kliegman, R.M.(2003). Nelson Essentials of Pediatrics, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Wong, D.L. (2003) “Family Centered Care of Toddler” in Nursing Care of Infants and Children, Mos , 7. Edition, pp:592-605. 3. Neyzi, O., Ertuğrul, T. (2010) Pediatri, Nobel Tıp Kitabevi, 4. Baskı, Cilt 1-2, İstanbul. 4. Kavaklı, A. (1995) Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Yüce Reklam Yayınevi Dağıtım, İstanbul. 5. Çavuşoğlu, H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Basımevi, Genişletilmiş 9. Baskı, C: I, Ankara. 6.Verklan, M.T., Walden, M. (2010). Core Curriculum for Neonatal İntensive Care Nursing, AWHON. Saunders Elsevier, Fourth edition. 7. Gardner, S.L., Carter, B.S., Enzman-Hines, M., Hernandez, J.A. (2011). Merenstein&Gardner’s handbook of Neonatal Intensive Care. 7th Edition, Mosby Elsevier, America. 8. Wise, B.V., Mckenna, C., Garvin, G., Harmon, B.J. (2000). Nursing Care of The General Pediatric Surgical Patient. An apsen Publication.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr