Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502003152016ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KULLANIMISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlıklı ve hasta çocuklarda günlük oyun ve aktivite programlarını planlayıp geliştirebilecek bilgi ve yetenek kazandırmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Bahire BOLIŞIK, Assist. Prof. Dr. Hatice BAL YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersim içeriği; sağlıklı ve hasta çocuklarda, yaş dönemlerine göre çocuğun ilgisi, eğitimi, kültürü ve performansını göz önüne alarak oyun aktivite programlarını seçme ve düzenleme becerilerini geliştirmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Wong DL (1996) Wong and Whaley’s Clinical Manual of Pediatric Nursing. Fourth Edition, St. Louis, Mosby, s: 216-220 2.Kramer P., Hinojosa J., (1999). Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy , Second Edition,. 3.Seyrek H., Sun M., (1985). Çocuk Oyunları Okul Öncesi Eğitiminde Oyun Dersi El Kitabı, Müzik Eserleri Yayınları, İzmir. 4.Yavuzer H. (2000). “Çocuk Psikolojisi”, Remzi Kitabevi,19. Basım, İstanbul, 5.Poyraz H. “Okul öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak”, Arı Yayıncılık, Ankara, 2003 6.Yörükoğlu A. (2000). “Çocuk Ruh Sağlığı”, Özgür Yayınları, 20. Basım, İstanbul, 7.Özdoğan, B. (2000). Çocuk Ve Oyun Çocuğa Oyunla Yardım, Anı Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr