Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703002362007KÜLTÜREL COĞRAFYASeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; kültür ve coğrafya arasındaki ilişkiyi kavratabilmek ve kültürel coğrafyanın temel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Füsun BAYKAL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürün kavramsal çerçevesi (tanımı, tarihçesi, ilkeleri), Kültürel coğrafyanın tanımı, ilgi alanları ve araştırma konuları, Kültürel yayılma (yayılma şekilleri, rol oynayan faktörler, örnekler), Kültürel ekoloji (ekoloji, ekosistem, habitat, kültürel ekolojide etkileşimin boyutları, çevresel algılama ve algılama yolları), Kültürel entegrasyon (nedenler, rol oynayan faktörler, örnekler), Kültürel coğrafi görünüm (algılama biçimleri, rol oynayan faktörler, Kırsal ve kentsel kültürel coğrafi görünümler, örnekler), Dünya kültür alemleri ve bölgeleri (Avrupa, İslam, Afrika, Şark, Okyanusya), Kültürel coğrafyada son yaklaşımlar (konular, mekanlar vb)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Tümertekin, E., Özgüç, N. (2009). Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Güvenç, B. (1996). İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr