Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
706002752012FELSEFEYE GİRİŞSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi düşünmenin önemini kavramalarını, felsefe, bilim ve din arasındaki farklılıkları görmelerini; temel felsefi sorunlarla ilgili görüşleri tanımalarını; felsefi- eleştirel düşünebilme alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu Şahin
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Felsefi Düşüncenin Karakteristikleri; Felsefi Bilgi ve Sağduyu Bilgisi; Felsefe-Bilim-Din ve Sanat İlişkisi; Temel Felsefi Meseleler; Felsefenin Temel Disiplinleri; Epistemoloji; Bilim Felsefesi; Ahlak Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Eğitim Felsefesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan, Adres Yay.; Felsefeye Giriş, J.H.Randall Jr, J.Buchler, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları; Felsefe 2002, A.Arslan (Yayına haz), TÜSİAD Yay.; Felsefe Aracılığıyla Düşünme, C.Horner, E.Westacott, Phoenix Yayınları; Felsefeyi Taktimimdir, Andre Comte Sponville, Altın Kitaplar; Özgür Eğitim, Joel Spring, Ayrıntı Yayınları; Emile ya da Eğitim Üzerine, Jean-Jacques Rousseau, Say Yayınları; Gerald L. Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr