Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
705002772012MİTOLOJİ VE KÜLTÜRSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mitoloji ve kültür eksenli bu dersin amacı; bir disiplin olarak mitolojiye ilişkin kavramsal bakış açısı kazandırmak; mitolojinin doğuşu, anlamı ve uygarlık tarihine etkileri hakkında bilgilendirmek; mitolojiyi kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu ederek mitolojinin sanata ve reklama yönelik yansımalarını mercek altına almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Emet Gürel
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Mitoloji, Doğuşu, Anlamı ve Etkileri * Mit ve Türleri * Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojileri * Mitoloji , Sanat ve Sembolizm * Mitoloji, Kültür ve İdeoloji * Mitoloji ve Reklam
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barthes, Roland (1990). Çağdaş Söylenler. Çeviren: Tahsin Yücel. İstanbul: Metis Yayınları. Bayat, Fuzuli (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: KaraM Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu-Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Interpretations of Greek Mythology. New York: Taylor and Francis. Brandau, Birgit ve Schickert, Hartmut (2004). Hititler-Bilinmeyen Dünya İmparatorluğu. Çeviren: Nazife Mertoğlu. Ankara: Arkadaş Yayınları. Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish, Richard. (1980). Mythology: An Illustrated Encyclopedia. New York: Rizolli. Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2003). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). The Uses of Greek Mythology. New York: Routledge. Eliade, Mircea (1992). İmgeler ve Simgeler. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece Yayınları. Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr