Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
712002552014SANAT TARİHİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler edinmelerini, bir sanat eserine nasıl bakılması gerektiği, yaratıldığı süreç bağlamında üslupsal özelliklerinin verilmesini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Emine Tok
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sanat Tarihinin tanımı, Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler. Genel sanat tarihi terminolojisi, Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserini tanıma ve anlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, (Çev. B. Cömert), İstanbul 1980. E. Panowsky (çev.A.Batur-S.Batur), Hümanist Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi, İst. 1968 B. Cömert, Mitoloji ve İkonografi , 1999. D. Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 2000. A. Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst. 2005. C. Mango (Çev. M. Kadiroğlu), Bizans Mimarisi, Ankara, 2006. O. Aslanapa, Türk Sanatı, İst. 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr