Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003172016ÇEVRE SOSYOLOJİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre sorunlarının toplumsal kaynaklarını ve sosyolojik boyutlarını öğretmek ve bu konularda var olan tartışmalardan haberdarlık sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Engin Önen
Öğrenme Çıktıları
1Çevre kavramı ve sorunlarının sosyoloji ile ilişkisini kavratma
2Bilim, teknoloji ve kalkınma gibi konularda farklı bakış açılarından haberdar olma
3Güncel çevresel sorunlar hakkında sosyolojik yorum yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre, toplum ve teknoloji tartışmalaır dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ve amacı
2Çevre kavramı ve çevre türleri
3Çevre ve ekoloji
4Çevre kavramı ve çevre sorunlarının sosyoloji ile ilişkisi
5Bilim, teknoloji ve çevre ilişkisi
6Doğaya egemen olma anlayışı
7Doğaya egemen olma anlayışımızın felsefe, bilim ve dini düşüncelerdeki yeri
8Ara Sınav
9Modern bilim felsefesinde doğa-insan ilişkisi
10Bilim ve teknoloji hakkında farklı görüşler
11Ekonomik kalkınma ve çevreyi koruma hakkında farklı modeller
12Sürdürülebilir kalkınma ve bu modele yönelik eleştiriler
13Çevre ve siyaset ilişkisi
14Küreselleşme ve çevre
15 Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
______(1987), Ortak Geleceğimiz, Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları Keleş, R. & Hamacı, C. (1993), “Çevrebilim, Ankara: İmge Kitapevi Keleş, R. (ed) (1992), İnsan, Çevre, Toplum, Ankara: İmge Kitabevi Simonnet, D. (1990), Çevrecilik, İstanbul: İletişim Yayınları ______(1991), Çevre üzerine, Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları Freund, P. & Martin, G. (1996), Otomobilin Ekolojisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Demirer, N. & Abay, T. E. (2000), Küreselleşmenin Sonuçları, Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma19357
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr