Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003152016KADIN ÇALIŞMALARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Toplumda kadının durumunu, kadınlığın tarihsel serüvenini, toplumsal cinsiyeti öğreterek farkındalığı artırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Hale Okçay
Öğrenme Çıktıları
11. Kadın hareketi ve kadının toplumdaki durumu üzerine farkındalığı artırabilme.
22. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçi bakışı öğrenebilme.
33. Küresel ve yerel kadın hareketini öğrenebilme.
44. Kadın sorunlarına yönelik çalışama yapma isteği uyandırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kadın çalışmalarında temel kavram ve kuramları öğretmek, dünyada ve Türkiye’de kadın hareketinin sosyolojik süreçlerini tanıtmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, temel kavramların tanımlanması
2Kadın çalışmaları kuramları
3Devam
4Toplumsal cinsiyet kuramları
5Devam.
6Dünyada kadın hareketi.
7Devam.
8Arasınav (Vize)
9Türkiye’de kadın hareketi
10Devam.
11Günümüzdeki durum.
12Öğrenci sunumları
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15Genel tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
S. Çakır & N. Akgökçe, Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel yay., İstanbul,t.y. F. Berktay ve Ark. Türkiye’de Avrupa Birliğinde Kadının konumu: Kazanımlar, Sorunlar ve Umutlar, Ka-der yay., İstanbul, 2004. Z. Y. Dökmen, Toplumsal Cinsiyet, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010. R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı yay., İstanbul, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr