Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003192016GÖÇ SOSYOLOJİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Göç ve göçün sosyoloji kavramları bağlamında tanınması,göçün demografik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları , Türkiye’de ve uluslar arası alanda göç ile ilgili yapılan çalışmaların neden ve sonuçlarının irdelenmesi, Türkiye’de iç ve dış göç olgusunun neden ve sonuçları bağlamında tanımlanması, yurtdışı işçi göçünün sosyal, ekonomik özelliklerinin kuramsal perspektif içinde incelenmesi, göçün göç edilen yerleşim biriminde karşılaştığı sorunların irdelenmesi, göç ve insan kaçakçılığı arasındaki ilişkinin ulusal ve uluslar arası boyutta anlaşılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Selin Atalay
Öğrenme Çıktıları
1ÖÇ1. Kuramsal perspektif içinde göç ve göçmenin değişim ve dönüşümünü anlama,
2ÖÇ2. Türkiye’ de göç dinamiklerini sorgulama ve göç-gecekondu ilişkisini Ulasal politikalar içinde irdeleyebilme yetisi kazanma,
3ÖÇ3. Sosyoloji araştırmalarında göçün ve göçmenin yaşam alanı üzerindeki etkilerini sorgulayabilme yetisi kazanabilme
4ÖÇ4. Yurtiçi ve yurtdışı göçlerin edebiyata, sinemeya yansımalarını irdeleyebilme yetisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu derste toplum biliminin göç olgusuna yaklaşımını anlama ve anlamlaştırma; göçlerin sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini farklı sosyolojik kuramlar bazında irdeleme, Yurtiçi göçlerin neden ve sonuçlarını anlama, göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel entegrasyonu açısından kuramların yaklaşımları. Özellikle yurtdışı göçlerin nedenleri ve göçmenlerin uyum süreçlerinin anlaşılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Hafta Göç olgusunun kavramsal boyutlarının sosyolojik içerik analizleri
22. Hafta Göç olgusunun kavramsal boyutlarının sosyolojik içerik analizleri
33. Hafta Göçe katılanların katılış özellikleri ve klasifikasyonları,
44. Hafta Türkiye’de göç olgusunun ortaya çıkışı , gelişimi ve göçmenler açısından yerleşim sorunları,
55. Hafta Türkiye’de göç olgusunun ortaya çıkışı , gelişimi ve göçmenler açısından yerleşim sorunları,
66. Hafta Arthur Lewis ve Micheal Todaro’ nun göç ve göçmen olgusuna yaklaşımları ve karşılaştırmalar
77. Hafta Günümüzde göç ve göçmen sorununa yönelik yeni yaklaşım modelleri
88. Hafta Arasınav
99. Hafta Öğrenci seminer sunumları
1010. Hafta Öğrenci seminer sunumları
1111. Hafta Yurtdışı işçi göçü ve kuramsal yaklaşımlar
1212. Hafta Türkiye’nin yurtdışı göçmen işçi öyküsü ve Türk göçmen işçilerinin özellikleri
1313. Hafta Yurtdışında yaşayan Türk göçmen işçileri ve çocuklarının sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları
1414. Hafta Yasal ve yasadışı işçi göçünün günümüzde karşılaştığı sorunların sosyolojik irdelenmesi
1515. Hafta Göçmenlerin sorunlarının edebiyata, sinemeya ve öykülere ve anı kitaplarına yansıması
1616. Hafta Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar - Tatlıdil, Ercan (1989), Kentleşme ve Gecekondu. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay. No:47 , İzmir - Tatlıdil, Ercan (1984)”Yurt Dışı İşçi Göçüne İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar” Seminer Dergisi, E.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı:2/3, İzmir Aralık 1983/Ocak 1984 s. 112-120. - Tatlıdil, Ercan Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - Tatlıdil, Ercan & vd, (2004) Migration in Europe and Greece: The Gender Dimension, with Electra Petracou, Greek-Turkish Approaches: on Revealing Women’s Socio-Economic Role, The Agean Universty Press, vol:III, Rhodes, Greece - Tatlıdil, Ercan 2007 Türkiye’de ve Almanya’da İşgücü Piyasası Politikaları“ Türkiye'de ve Almanya'da Ekonomik ve Sosyopolitik Yapısal Reformlar Konrad-Adenauer-Stiftung Vakfı, İzmir http://www.konrad.org.tr/Wirtschaft%202007%20tr/13Tatli.pdf -Tatlıdil, Ercan 1992Göç ve Kentleşmenin Sosyal Boyutu”, (Social Dimension of Migration and Urbanization) Bildiri, Ege Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAV) “Türkiye’nin İç Göç Sorunları” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi Sayı: 3. İzmir. DEĞERLENDİRME
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma6212
Bireysel Çalışma8864
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr