Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003132016TÜRKİYE'DE SOSYAL PROBLEMLERSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, sosyal problemlerin ne olduğu ve sosyolojik açıdan nasıl irdelenmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşanan sosyal problemler konusunda da hem bilgi sahibi olmalarını hem de olası bu problemlerin olası çözümleri konusundaki düşünceleri öğrenmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ahmet Talimciler
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojik kuramlar eşliğinde sosyal problemleri irdeleyebilme
2Türkiye’de yaşanmakta olan sosyal problemleri tanımlayabilme
3Sosyal problemlerin geleceğinin neler olduğunu bilebilme
4
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
sosyal problem nedir?-sosyoloji ve sosyal problem ilişkisi niçin önemlidir?-bireysel ve sosyal problemler-sosyal problemlerle ilgili temel bazı kavramlar: sapan davranış, değer çatışması, sosyal çözülme, kurumsal krizler-sosyal problemlere ilişkin sosyolojik kuramsal yaklaşımlar nelerdir? sosyal problemlerin geleceği-Türkiye'de sosyal problemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal problem kavramı
2Sosyal problem kavramı ile Sosyoloji arasındaki ilişki
3Sosyolojik kuramların sosyal problemler hakkındaki yaklaşımları; işlevselcilik, çatışmacı yaklaşım ve etkileşimci yaklaşım
4sosyal problemlerle ilgili temel bazı kavramlar: sapan davranış, değer çatışması, sosyal çözülme, kurumsal krizler
5Sosyal problemlerin geleceği
6Sosyal problemlerin geleceği ve sosyoloji
7Türkiye'de sosyal problemler
8vize
9Toplumsal hayatın farklı yönlerindeki şiddet olgusu
10Aile ve sosyal problemler
11Eğitim ve sosyal problemler
12Kentsel sosyal problemler
13Yoksulluk ve sosyal problemler
14Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı
15Suç ve sosyal problemler
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sosyal Problemler Sosyolojisi-Editör Nurşen Adak
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama100
Proje Sunma100
Bireysel Çalışma1400
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma100
Okuma1400
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 4245 3355545
ÖÇ2 3 33  344455
ÖÇ3 5 43  344555
ÖÇ4 4 43   44555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr