Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003162016SPOR SOSYOLOJİSİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin sporun ortaya çıkışından başlayarak içinde bulunduğumuz döneme kadar geçirmiş olduğu dönüşümler ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkinin gerçekleşmesindeki sosyolojik temelleri tanımalarını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sporun, toplumsal yaşam içerisinde sosyolojik açıdan yerine getirdiği işlevlerin önemini fark edebilme.
2Farklı kültürlerde sporun toplumsal yaşam içerisinde oynadığı rolün gerisindeki etmenleri sorgulayabilme.
3Sporu sosyolojik açıdan inceleyebilecek kuram ve teknikleri öğrenme.
4Bir yaşam tarzı olarak sporun, kimlik edinme süreçleri içerisinde oynadığı rolü değerlendirebilme.
5Sporun, ekonomi ve medya ilişkileri çerçevesinde yaşadığı dönüşümün, toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini irdeleme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Oyun-Spor; Spor ve Toplumsal Sınıflar; Spor Türleri; Spor ve İdeoloji; Siyaset ve Spor; Kuramsal yaklaşımlar; Spor-ekonomi; Spor ve Medya; gündelik hayat içinde spor; spor ve şiddet.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oyun ve Spor Nedir?
2Tarihsel süreç içerisinde spor
3Devlet sistemleri içinde spor
4Spor ve toplumsal sınıflar
5Spor Türleri
6Spor ve İdeoloji ilişkisi
7Siyaset-Spor ilişkisi
8Ara sınav
9Spor kavramına çeşitli kuramsal yaklaşımlar
10Spor-Ekonomi ilişkisi
11Spor-Medya ilişkisi
12Gündelik hayatta spor ve temsili
13Toplumsal Değişme ve Spor
14Spor-Şiddet ilişkisi
15Genel Değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu, Ahmet Talimciler, Bağlam Yayınları 2)Homo Ludens, Johan Huizinga, Ayrıntı Yayınları 3)Spor Sosyolojisi, Dieter Voigt, Alkım Yayınları 4)Yavuz ve Gürbüz Evlatlar, Yiğit Akın, İletişim Yayınları 5)Sosyolojik Açıdan Spor, Mustafa Erkal, Dursun Ayan ve Özbay Güven, Der Yayınları 6)Spor Yönetimi, Kurthan Fişek, YGS Yayınları 7)Modern Sporun Dünü ve Bugünü, Metin Kurt, Veysel Atayman ve Tayfun Kurultay, Sorun Yayınları 8)Gol Atan Galip, Mahmut Sert, Bağlam Yayınları 9) Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Ahmet Talimciler, Bağlam Yayınları 10)Popüler Kültürler: Rock ve Sporda Haz Politikası, David Rowe, Ayrıntı Yayınları 11)Top Ekranda, Bilal Arık, Salyangoz Yayınları 12)Tribün Cemaatinin Öfkesi, Artun Ünsal, İletişim Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    5    44 4
ÖÇ2    4  3     
ÖÇ3    4  3 4 45
ÖÇ4    2      4 
ÖÇ5 4  4    4455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr