Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003182016KÖY SOSYOLOJİSİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ,öğrenciler i kır sosyolojisindeki teoriler,kırsal topluluğun sosyolojik analizi,kırsal sosyal değişme ve küresel dünyadaki kırsal sosyal problemler konusunda bilgilendirmedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Dilek Yeşiltuna
Öğrenme Çıktıları
11)Köy sosyolojisinin konusu ve önemi konusunda bilgi sahibi olma
22)Farklı teorik yaklaşımlar temelinde farklı köy yapılarını analiz edebilme
33)Köy yaşamında ortaya çıkan değişmeleri yorumlayabilme
44)Tarımda ortaya çıkan değişmeleri yerel ve küresel dinamiklerle bağlantılı olarak eleştirel yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Köy Sosyolojisinin konusu ve gelişimi Köy Sosyolojisi alanında kullanılan kavramlar ve teorik yaklaşımlar Farlı köy yapıları ve tiplerinin özellikleri Kırsal Yapılardaki ekonomik ve sosyal değişmeler Uluslar arası kalkınma politikası ve tarım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Köy sosyolojine Giriş
2Köy Sosyolojisinin tarihi
3Köy sosyolojisinin konuları
4Köy sosyolojisinde teorik yaklaşımlar
5Köy sosyolojisinde kullanılan araştırma yöntemi ve teknikleri
6Kır ekonomik ve sosyal yapısı
7Kır topluluk yapısı
8Ara sınav
9Kırsal yapılarda ekonomik ve sosyal değişmeler
10Kır kent arasında göç hareketi
11Köy tipleri
12Türkiye’de köy idari yapısı
13Türkiye’de kırsal kalkınma faaliyetleri
14Uluslar arası kalkınma politikası ve tarım
15Sürdürülebilir kalkınma politikası ve tarım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kazgan, G.,Tarım ve Gelişme,Der Yay. Bilgiseven A:K:,Köy Sosyolojisi,Filiz kitabevi, Saran N.,Köylerimiz,İ.Ü.Ed.Fak.Yay.,Köyme O.,Kapitalizm ve Köylülük, Wolf E.R.,Kapıtalizm ve Köylülük,Yordam Yay., Akşit B.,Köy,Kasaba ve KentlerdeToplumsal Değişme,Turhan Kitabevi Mülkiye (Küresel Kapitalizm),2009,Cilt:XXXIII,262,Mülkiye Yay. Boratav K.,Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm,İmge Yay e.t.c
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Alan Gezisi188
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr