Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004112016HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin suçun toplumsal bir olgu olduğunu öğrenmelerini ve suça etki eden sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörleri kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
1Suç&Hukuk sosyolojisi dersine ilişkin sosyal norm, kontrol, düzen, sapma ve suç kavram ve olgularının anlam bilgisine sahiplik.
2Toplum kültür ve hukuk- suç olgularının bağlantısını kavrama
3Suç olgusuna neden olan sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri sosyolojik olarak açıklayabilme& analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kural, sapma, suç ve cezanın tarihsel ve sosyolojik açılımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalarTanışma
2Kural (norm), toplum ve kültür etkileşimiKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
3Normdan suça gelen sürecin sosyolojik açılımıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
4Hukuk kurumunun ve kurallarının ortaya çıkış sürecinde Modernitenin etkisiKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
5Modernitenin ortaya çıkışında temel devrimler ve hukuk-kural bağlantısıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
6Modernite ve modern insanın sosyal inşası, ötekilik ve hukukKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
7Modernite ve Suç-Ceza-Beden ilişkisine Eleştirel Bir Bakış: M. Foucault’da Beden, Azap Çektirme ve Ceza anlayışıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
8Arasınav (Vize)
9M. Foucault’da modern hapsetme ilkeleri, hapishanenin doğuşu ve Bentham’ın Panapticon’uKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
10Klasik Sosyoloji ve Suç: E. DurkheimKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
11Klasik Sosyoloji ve Suç : R. MertonKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
12Suç olgusu, çocuk suçluluğu ve sosyalizasyonKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
13Suç olgusu ve temel sosyal değişkenler bağlantısı Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
14Suç Sosyolojisi Kuramları IKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
15Suç Sosyolojisi Kuramları IIKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: BAUMAN, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., BAUMAN, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., FOUCAULT, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000FOUCAULT, M.,Deliliğin Tarihi, İmge Kitabevi Yay. Ank. 1995., HORKHEİMER&M.,ADORNO, T.W., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996., WAGNER, P. Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, Ayrıntı Yay. İst. 2005., DURKHEİM, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, CAN, C. , Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri, Seçkin yay. 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr