Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004132016BİLGİ SOSYOLOJİSİ ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, bilginin doğası hakkındaki tartışmalardan hareketle sosyolojinin kavram ve kuramlarını öğrenmesini; sosyoloji ile sosyal bilim disiplinleri arasında bağlantı kurma yeteneği kazanmasını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. BEKİR BALKIZ
Öğrenme Çıktıları
1 Bilgi konusunda felsefi, sosyolojik ve antropolojik kuramlar arasında disiplinler arası bağlantılar kurma
2Bilgi toplumunun sosyal temellerini kavrama ve bu toplumun yaşam tarzına hazırlanma
3 Bilgi konusunda eleştirel düşünme ve tahlil etme yeteneği kazanma
4Kendi disiplininin bilgisini sorgulayabilme ve yeniden oluşturma yeteneğini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgi,dil ve ideoloji, kolektif hafıza, sözlü ve yazılı kültür, bilginin sosyal inşası, bilgi ve iktidar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi nedir?
2Bilginin kökeni sorunu
3Bilgi felsefesi açısından bilginin kökeni sorunu
4Bilgi sosyolojisi açısından bilginin kökeni sorunu
5Dil ve bilginin sosyal inşası
6Bilgi, dil ve ideoloji
7Bilgi, dil ve İdeoloji
8Arasınav (Vize)
9Kolektif hafıza, dil ve bilgi
10Sözlü ve yazılı kültür
11Durkheim’ın Bilgi sosyolojisi
12Mannheim’ın Bilgi Sosyolojisi
13Marx’ın Bilgi teorisi
14Foucault: Bilgi ve İktidar
15Habermas: Bilgi ve Çıkar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) A.Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi 2) David Pears, Bilgi Nedir?, Bilim ve Sanat Yayınları 3) Mustafa Aydın, Bilgi Sosyolojisi, Açılım Kitap 4) Armond Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları 5) Peter L.Berger/Thomas Luckman, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Paradigma yayınları 6) Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat, Paradigma yayınları 7) Eyüp Kemerlioğlu, Bilgi Sosyolojisi, Saray kitabevleri 8) Susan Heckman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma yayınları 9) Terry Eagleton, İdeoloji, Ayrıntı Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr