Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004122016BİLGİ SOSYOLOJİSİ IISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin sosyolojik açıdan bilimsel bilginin doğasını kavraması; bilimsel bilgiyi gündelik sosyal hayat ile ilişkilendirmesi amaçlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. BEKİR BALKIZ
Öğrenme Çıktıları
11) Bilimsel bilginin sosyolojik bir olgu olduğunu fark edebilme
2 2) Bilim hakkındaki kuramsal tartışmalardan haberdar olma
33) Gündelik hayat pratikleri ile genel sosyolojik süreçler arasında bağlantı kurma
44) Bilim hakkında eleştirel ve analitik düşünme kabiliyeti kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim, İdeoloji, Bilimsel bilginin inşası, bilimde retorik, gündelik hayat ve bilgi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim Sosyolojisine giriş Ders içeriğinin tartışılması
2Bilim Sosyolojisi kuramları Ders içeriğinin tartışılması
3Bilim ve İdeoloji Ders içeriğinin tartışılması
4Bilim ve İktidar Ders içeriğinin tartışılması
5Bilimin Toplumsal Temelleri Ders içeriğinin tartışılması
6Bilim ve Kapitalizm Ders içeriğinin tartışılması
7Bilim Dilinin Retoriği Ders içeriğinin tartışılması
8Ara sınav
9Gündelik Hayat ve Bilgi Ders içeriğinin tartışılması
10Gündelik Hayat ve İdeoloji Ders içeriğinin tartışılması
11Gündelik Hayat ve İktidar Ders içeriğinin tartışılması
12Gündelik Hayat Teorileri Ders içeriğinin tartışılması
13Bilimsel Bilginin Gündelik Hayatta Kullanımı Ders içeriğinin tartışılması
14Etnometodolojik Açıdan Gündelik Bilgi Ders içeriğinin tartışılması
15Genel Bir Değerlendirme Ders içeriğinin tartışılması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, Vadi Yayınları 2) Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları 3) John Losee, Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş, Dost Yayınları 4) Doğan Özlem, Bilim Felsefesi, İnkılap Kitabevi 5) Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi,Remzi Kitabevi 6) Frederico Mayor/Augusto Forti, Bilim ve İktidar, Tübitak Yayınları 7) Noam Chomsky/Mıcheal Albert, Bilim ve Postmodernizm Tartışmaları, BGST Yayınları 8) Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat, Paradigma Yayınları 9) Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, Metis Yayınları 10) Bruce Brown, Günlük Hayatın Eleştirisi, Ayrıntı Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma41040
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr