Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004142016EĞİTİM SOSYOLOJİSİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplumsal bir kurum olarak eğitim kurumunun, toplumsal işlevini tanımlamak, diğer sosyal kurumlarla olan etkileşimini irdelemek. Küresel ve ulusal boyutta eğitim kurumunun toplumsal hareketlilik ile ilişkisini irdeleme ve bu konuda eleştirel bir bakış açısı geliştirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Pelin Önder Erol
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimin toplumsal işlevini tanımlama,
2Eğitimin toplumsal kurumlarla ilişkilerini sorgulama yeteneği kazanma,
3Eğitimin toplumsal eşitsizlikler ile olan ilişkisini yorumlayabilme,
4Eğitime ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste sosyolojinin eğitime yaklaşımı; kültür ,eğitim ve toplumsal tabakalaşma ilişkisi farklı sosyoloji kuramları temelinde ele alınacaktır. Eğitim bilimleri ve sosyolojinin eğitime yaklaşımı arasındaki fark üzerinde durulacak, eğitim felsefesine değinilecek ve işlevselci kuram çerçevesinde eğitim irdelenecektir. İşlevselci kuram ele alındıktan sonra bu kuramın eleştirisi çerçevesinde eleştirel sosyoloji geleneğinden gelen farklı düşünürlerin eğitime ilişkin düşünceleri analiz edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanımlar, eğitim bilimleri ve sosyolojinin eğitime ilişkin tanımları.
2Eğitim Felsefesi
3Klasik Sosyoloji Kuramcılarının Perspektifinden Eğitim: Durkheim, Marx ve Weber
4Klasik Sosyoloji Kuramcılarının Perspektifinden Eğitim: Durkheim, Marx ve Weber
5 İşlevselci Kuram, Parsons ve Eğitim
6 Çatışma Kuramı ve Eğitim
7İşlevselci Kuramın Eğitim Anlayışına Yönelik Eleştiriler
8 Arasınav
9Frankfurt Okulunun Eğitim Analizi
10Illich, Fromm ve Habermas'ın Eğitim Analizi
11Sembolik Etkileşimcilik ve Eğitim
12Yükseköğretimin Sosyolojisi: Yükseköğretimde Neoliberal Dönüşüm
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Morrow, Raymond Allen & Torres, Carlos Alberto (1995), Social Theory and Education: A Critique of Theories of Social and Cultural Reproduction, State University of New York Press, New York, http://site.ebrary.com/lib/ege/docDetail.action?docID=10040218 -Dougherty, Kevin J. & Hammack Floyd M. (1990), Education and Society: A Reader, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, Florida - Tatlıdil, Ercan (1993), Toplum Eğitim ve Öğretmen: Öğretmen Adayları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir - (ed.) Özdemir Çağatay M. (2014), Eğitim Sosyolojisi, Pegem Akademi, Ankara - Saha, Lawrence J. (2008), “Sociology of Education” in 21st Century Education: A Reference Handbook, Sage Publications
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr